BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL VISAGINO MIESTO MERO 1999 M. RUGPJŪČIO 16 D. POTVARKIO NR.469 ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 2 PUNKTO NUOSTATOMS

  • 2000 03 16
  • Nutarimo Nr.: 5/b
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių D.Klimašauskienės, J.Rasimavičiaus, A.Klimo, Š.Pajarsko,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams V.Kavaliauskas, M.Skarulienė, L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, E.Navickaitei,
pareiškėjas - Vyriausybės atstovas Utenos apskrityje - apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuotas Konkurencijos tarybos 2000 03 07 registruotu laišku Nr.972, tačiau posėdyje nedalyvavo,
asmuo, įtariamas pažeidęs įstatymą - Visagino miesto meras - apie posėdžio vietą ir laiką buvo informuotas Konkurencijos tarybos 2000 03 07 registruotu laišku Nr.971, tačiau posėdyje nedalyvavo,
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Visagino miesto mero 1999 m. rugpjūčio 16 d. potvarkio Nr.469 atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 punkto nuostatoms.
Konkurencijos taryba nustatė:
Tyrimas buvo pradėtas pagal Vyriausybės atstovo Utenos apskrityje pareiškimą.
Visagino mero 1999 m. rugpjūčio 16 d. išleistame potvarkyje Nr.469 Visagine vykusio country muzikos festivalio metu teisė prekiauti alkoholiniais gėrimais buvo suteikta tik bendrovėms „Sandija“, „Darija“ ir „Žemyn upe“, bulvių traškučiais „Taffel“ - UAB „Daisena“, festivalio atributika - UAB „Via mobile“. Be to, šiuo potvarkiu buvo leista festivalio metu prekiauti tik Coca Cola firmos gaiviaisiais gėrimais ir „Taffel“ bulvių traškučiais.
Pagal Vietos savivaldos įstatymą savivaldybė turi teisę organizuoti įvairius kultūrinius renginius ir jų programas. Tam, kad palengvinti Country muzikos festivalio finansavimą, vadovaujantis LR Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio nuostatomis ir Visuomeninių organizacijų įstatymu, Visagino miesto meras 1998 m. rugsėjo 4 d. potvarkiu Nr.486 įregistravo Tarptautinio muzikos festivalio „Visagino country“ centrą kaip visuomeninę organizaciją ir jos įstatus. Pagal Visuomeninių organizacijų įstatymo 10 ir 11 straipsnius tokios organizacijos gali gauti lėšų iš nevalstybinių organizacijų ir asmenų, o kultūros poreikiams - ir iš valstybinių organizacijų.
Tyrimą atlikusi Konkurencijos tarybos pareigūnė M.Skarulienė teigė, kad tyrimo metu nustatyta, jog faktiškai festivalio metu buvo leista prekiauti tiems ūkio subjektams ir tų gamintojų prekėmis, kurie sutiko būti renginio rėmėjais, tačiau negalima buvo nustatyti, ar tie, kurie nesutiko būti rėmėjais, norėjo prekiauti renginio metu. Su oficialiais renginio rėmėjais - UAB „Žemyn upe“, UAB „Sandija“ „Visagino country“ centras sudarė sutartis, kuriose buvo numatyti abipusiai įsipareigojimai: iš vienos - rengėjų įsipareigojimas įrengti reklamavimo ir prekiavimo vietas, iš kitos - remti festivalio dalyvius maisto prekėmis, gėrimais ir pan. Šiuo atveju prieštaravimo Labdaros ir paramos įstatymo nuostatoms nėra.
M.Skarulienė teigė, kad nei viename kultūrinius renginius reglamentuojančiame įstatyme ar kitame norminiame dokumente nėra nuostatų, kurios suteiktų teisę miestų merams spręsti, kokie ūkio subjektai ar fiziniai asmenys ir kieno pagamintomis prekėmis gali prekiauti kultūrinių renginių metu. Tokiu būdu, Visagino miesto mero 1999 m. rugpjūčio 16 d. potvarkis Nr.469, kuriuo teisė prekiauti alkoholiniais gėrimais buvo suteikta tik bendrovėms „Sandija“, „Darija“ ir „Žemyn upe“, bulvių traškučiais „Taffel“ - UAB „Daisena“, festivalio atributika - UAB „Via mobile“ ir leista prekiauti tik Coca Cola firmos gaiviaisiais gėrimais ir „Taffel“ bulvių traškučiais, prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 p. nuostatoms. Minėtas potvarkis, nors jo poveikis buvo trumpalaikis ir jau seniai pasibaigęs, savo laiku suteikė privilegijas atskiriems ūkio subjektams - tiek prekiaujantiems, tiek ir gamintojams, dėl ko kitiems ūkio subjektams galėjo atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumai, kas prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 punkto nuostatoms.
Konkurencijos taryba konstatuoja:
Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII-1099) 4 straipsnio 2 dalis nurodo, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Ekonominis vystymasis ir pažanga, naujų technologijų diegimas, prekės kokybės augimas ir neaukštos kainos užtikrinamos tik esant efektyviai konkurencijai rinkoje. Tačiau reikia pažymėti, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, įgyvendindamos jiems pavestus uždavinius, gali suteikti išimtines teises atskiriems ūkio subjektams jeigu tai yra būtina vykdant įstatymų reikalavimus. Tačiau tai turi būti daroma konkurso keliu, užtikrinant, kad tos išimtinės teisės bus suteiktos tiems ūkio subjektams, kurie gali pasiūlyti palankiausiais sąlygas. Viešo konkurso skelbimas užtikrina lygias ūkio subjektų teises pateikiant konkurencinius pasiūlymus dėl vienos ar kitos prekės ar paslaugos tiekimo ir tuo pačiu užtikrina, kad vartotojai gaus tokią prekę ar paslaugą, kuri gali geriausiai patenkinti jų poreikius.
Visagino miesto meras 1999 m. rugpjūčio 16 d. potvarkiu Nr.469 suteikė išimtines teises keliems ūkio subjektams nesivadovaudamas objektyviais jų parinkimo kriterijais. Kitiems ūkio subjektams nebuvo sudaryta galimybė nei prekiauti savo produkcija Visagine vykusio country muzikos festivalio metu nei konkuruoti pateikiant pasiūlymus dėl teisės prekiauti šio renginio metu. Visagino miesto mero potvarkis nepagrįstai suteikė privilegijas vieniems ūkio subjektams diskriminuojant kitus ir tuo sudarė nevienodas konkurencines sąlygas. Šiais savo veiksmais Visagino miesto meras pažeidė konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalį.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo (1999 m. kovo 23 d. Nr.VIII-1099) 4 straipsniu ir 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu,
Konkurencijos taryba nutarė:
1. Visagino miesto mero 1999 m. rugpjūčio 16 d. potvarkis Nr.469, kuriuo buvo suteiktos išimtinės teisės konkretiems ūkio subjektams, prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 punkto nuostatoms.
2. Įspėti Visagino miesto merą, kad priimant sprendimus būtų laikomasi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų.
 
KONKURENCIJOS TARYBOS PIRMININKAS RIMANTAS STANIKŪNAS