BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DĖL „VP MARKET“ REKLAMINIO SKELBIMO ATITIKIMO REKLAMOS ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIUI TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2002 03 28
  • Nutarimo Nr.: 38
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2002 m. kovo mėn. 28 d. posėdyje išnagrinėjo vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją apie VP „MARKET“ veiksmus š. m. vasario 15 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Gyvenimo būdas“ paskelbus reklaminį skelbimą „Jūsų teisė rinktis“.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
S. m. vasario 15 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Gyvenimo būdas“ išspausdinta reklama „Jūsų teisė rinktis“. Vieno prekių krepšelio, su užrašu „Perkant kitur“ nurodyta kaina 54,26 Lt, kito prekių krepšelio, su užrašu „Perkant Hyper Maximoje“ nurodyta kaina 49,49 Lt. Pareiškėjas UAB „Ekovalda“ savo 2002 m. vasario 15 d. rašte nurodė, kad pažeidžiant Lietuvos Respublikos reklamos įstatymą lyginamos UAB „Ekovalda“ prekybos centro „Hyper Rimi“ ir prekybos centro“Hyper Maxima“ prekių kainos. Pareiškėjas 2002 m. vasario 20 d. pateikė faktinį įrodymą, t. y. UAB „Ekovalda“ prekybos centro „Hyper Rimi“ 2002 m.vasario 15 d. reklamos krepšelyje nurodytų prekių kasos kvito kopiją, kuriame prekių kaina yra mažesnė, negu nurodyta minimoje reklamoje.
Tyrimo metu VP „MARKET“, kaip reklamos davėjas, savo 2002 m. vasario 25 d. raštu Nr. 151 ir kovo 14 d. raštu informavo Konkurencijos tarybos administraciją, kad nurodytas reklaminis skelbimas buvo paskelbtas tik 1 kartą ir ši reklama jau nutraukta.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
VP „MARKET“ skelbta reklama gali būti nagrinėjama pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 6 straipsnį, nes šio straipsnio 1 punktas numato, kad lyginamoji reklama leidžiama, jei ji nėra klaidinanti. Yra pagrindo manyti, kad VP „MARKET“ atspausdinusi š. m. vasario 15 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Gyvenimo būdas“ reklamą „Jūsų teisė rinktis“ nurodė neteisingą prekių krepšelio kainą ir ją palygino su kito krepšelio (konkurentų) prekių kaina. VP „MARKET“ savo 2002 m. vasario 25 d. raštu Nr. 151 ir kovo 14 d. raštu informavo Konkurencijos tarybos administraciją, kad minimas skelbimas buvo paskelbtas tik 1 kartą ir minima reklama nutraukta.Vadovaujantis Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies 3 punktu poveikio priemonė, kurią būtų galima taikyti pažeidėjui už Reklamos 6 straipsnio pažeidimą - įpareigojimas nutraukti klaidinančios reklamos naudojimą. Mūsų nagrinėjamu atveju, tyrimo metu VP „MARKET“ nutraukė skelbtą reklamą. Atsižvelgiant į tai, kad minima reklama buvo skelbta tik 1 kartą ir pareiškėjui per trumpą laiko tarpą manome negalėjo padaryti esminės žalos, nėra pagrindo taikyti minimą sankciją.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 17 straipsnio 2 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 ir 3 dalimis,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Nutraukti tyrimą dėl VP „MARKET“ reklaminio skelbimo atspausdinimo š. m. vasario 15 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Gyvenimo būdas“ atitikimo Reklamos įstatymo 6 straipsniui.
2. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms arba jeigu ūkio subjektas nesilaikys Reklamos įstatymo pagrindu nustatytų sąlygų ir įpareigojimų, nutrauktą tyrimą atnaujinti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas