BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

1 EURAS, SKIRTAS KONKURENCIJOS TARYBOS VEIKLAI, ATNEŠĖ 6,2 EURO TIKĖTINOS NAUDOS VARTOTOJAMS

2022 03 04

Tikėtina ekonominė nauda vartotojams, kurią 2019–2021 m. vykdydama funkcijas sukūrė Konkurencijos taryba, per metus vidutiniškai sudarė 15,6 mln. Eur ir institucijos metinį biudžetą viršijo 6,2 karto.

Būdama atsakinga už konkurencijos priežiūrą rinkose, Konkurencijos taryba vadovaujasi naudos vartotojams kriterijumi ir savo veiksmais siekia sukurti kuo didesnę tiesioginę tikėtiną ekonominę naudą vartotojams. Šio dydžio ir institucijos metinio biudžeto santykis yra veiklos efektyvumo rodiklis, skaičiuojamas nuo 2011 m., Konkurencijos tarybai atliekant kasmetį savo veiklos poveikio vertinimą.

Konkurencijos taryba siekia, kad jos vidutinio metinio trejų metų biudžeto ir vidutinės metinės trejų metų tiesioginės tikėtinos naudos vartotojams santykis būtų ne mažesnis kaip 1:5, t. y. institucijos veiklai iš šalies biudžeto skirtas 1 Eur atneštų bent 5 Eur tikėtinos naudos.

Kaip ir ankstesniais metais, Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimas atliktas remiantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos metodologija. Naudos skaičiavimai atspindi sutaupymus, tikėtina, atitenkančius vartotojams dėl institucijos priimtų sprendimų, kuriais nutraukiami konkurenciją ribojantys įmonių ir viešųjų subjektų veiksmai, piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, uždraudžiamos koncentracijos arba jos leidžiamos su įsipareigojimais.

Atlikus 2019–2021 m. veiklos vertinimą, paaiškėjo, kad vidutinė metinė šio laikotarpio tiesioginė tikėtina nauda vartotojams sudarė 15,6 mln. Eur, o vidutinio metinio biudžeto ir naudos santykis buvo 1:6,2. Tikėtiną ekonominę naudą lėmė 2019–2021 m. užbaigti Konkurencijos įstatymo pažeidimų tyrimai, taip pat teiktos išvados ir rekomendacijos dėl teisės aktų bei vykdyta koncentracijų priežiūra, kurios metu nustatyti galimi konkurencijos apribojimai buvo pašalinti ūkio subjektams prisiimant įsipareigojimus, Konkurencijos tarybai neduodant leidimo vykdyti sandorį arba ūkio subjektams atsisakant susijungimo, institucijai nagrinėjant pranešimą apie koncentraciją.

Tiesioginės naudos vertinimas iš esmės dėl ribotų patikimų duomenų neapima visos Konkurencijos tarybos veiklos – nėra vertinama nauda vartotojams, kuri atsiranda, pavyzdžiui, dėl Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo priežiūros, konkurencijos kultūros sklaidos tarp verslo atstovų ir valdžios institucijų, švietėjiškos ir prevencinės veiklos stiprinant konkurencijos kultūrą visuomenėje. Taip pat vertinimas neapima institucijos paskirtų (ir į valstybės biudžetą surinktų) baudų, neatsižvelgiama į Konkurencijos tarybos priimtų sprendimų netiesioginę naudą, pavyzdžiui, sukeliamą atgrasomąjį poveikį ir suaktyvėjusią konkurenciją rinkose.

Nors Konkurencijos taryba savo veikloje ir siekia, kad jos vidutinio metinio trejų metų biudžeto ir vidutinės metinės trejų metų tiesioginės tikėtinos naudos vartotojams santykis būtų ne mažesnis kaip 1:5, vis dėlto šis rodiklis nebūtinai visais laikotarpiais gali būti pasiekiamas. Šio rodiklio reikšmė gali būti mažesnė, jeigu Konkurencijos taryba vykdytų veiklą, kuri yra strategiškai reikšminga dėl atgrasomojo poveikio, teisinio tikrumo, institucijos galimybių atlikti savo funkcijas užtikrinimo ar sektoriaus svarbumo, bet pagal minėtą metodiką galimai sukuria mažiau ar nekuria tiesioginės ekonominės naudos vartotojams.

Visus Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimus galima rasti čia.

Atnaujinta: 2022 03 04