BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

APIE VALSTYBĖS PAGALBĄ VERSLUI - IŠSAMIAI IR AIŠKIAI

2014 01 28

Sausio 27-28 d. Konkurencijos taryba Lietuvos verslo paramos agentūroje rengia seminarą „Valstybės pagalbos teisinis reglamentavimas“.

Konkurencijos tarybos ekspertai Stasė Vaitkūnienė, Laima Kirkilovskienė ir Pavel Jacunskij seminaro metu pristato atrankos valstybės pagalbai gauti kriterijus,  valstybės pagalbos formas ir rūšis, teismų bei Europos Komisijos praktiką, valstybės pagalbos modernizavimo perspektyvas bei kitus su valstybės pagalba susijusius dalykus.

Konkurencijos taryba reguliariai organizuoja seminarus ir kitus renginius, skirtus verslo bendruomenei. Seminaras „Valstybės pagalbos teisinis reglamentavimas“, skirtas pradedantiesiems (27 d.) ir pažengusiems (28 d.), rengiamas reaguojant į didelį susidomėjimą valstybės pagalbos gavimo galimybėmis.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad 2013 m. pabaigoje Europos Komisija priėmė 2 naujus de minimis pagalbos teikimą reglamentuojančius teisės aktus, kurie įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d.

Naujame 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai aiškiau apibrėžiama vienos įmonės sąvoka ir išaiškinta, kokios įmonės laikytinos susijusiomis įmonėmis. Išaiškinta, kad susijusių įmonių grupė yra laikoma viena įmone ir visai grupei gali būti suteikiama de minimis pagalba, neviršijanti viršutinės leistinos ribos. Bendra de minimis pagalbos suma vienai įmonei per trejų finansinių metų laikotarpį nesikeičia - 200 000 eurų.

Naujame 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje nustatyta padidinta 15 000 eurų de minimis pagalbos riba vienam ūkio subjektui žemės ūkio sektoriuje. Reglamentu buvo padidinta bendra Lietuvos žemės ūkio produkto gamybos sektoriaus įmonėms suteikiamos de minimis pagalbos suma. Didžiausia bendra de minimis pagalbos suma, kuri gali būti skirta Lietuvos žemės ūkio produkto gamybos sektoriaus įmonėms -  25 860 000 EUR per metus.

LR Konkurencijos taryba be kitų teisės aktais jai pavestų funkcijų yra atsakinga ir už suteiktos valstybės pagalbos registro administravimą.

2013 m. ūkio subjektams buvo suteikta:

nereikšminga pagalba (NP) - 12986 kartus.

Vidutiniškai vienu atveju suteikta NP suma: 23855 Lt.

Bendra suteikta NP suma: 309,8 mln. Lt.

NP žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje suteikta 8738 kartus.

Vidutiniškai vienu atveju NP žemės ūkio sektoriuje suteikta suma: 348 Lt.

Bendra suteikta NP žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje suma: 3 mln. Lt.

NP žuvininkystės sektoriuje suteikta 9 kartus.

Vidutiniškai vienu atveju žuvininkystės sektoriuje suteikta NP suma: 2200 Lt.

Bendra žuvininkystės sektoriuje suteikta NP suma: 19,8 tūkst. Lt.

Apie tai, kaip gauti valstybės pagalbą skelbiama Konkurencijos tarybos tinklalapyje (http://kt.gov.lt/lt/veiklos-sritys/valstybes-pagalba), o kartą į mėnesį Konkurencijos taryba rengia atviras konsultacijos valstybės pagalbos teikimo klausimais. Maloniai prašome į konsultacijas registruotis tel. (8 5) 2613157 arba el. paštu: laima.kirkilovskiene@kt.gov.lt.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 09 19