Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


ATLIEKŲ SURINKIMO IR TRANSPORTAVIMO SEKTORIUJE – DRAUDŽIAMAS SUSITARIMAS

iStock_000016088446_Full (1280x850).jpg

2016 m. gruodžio 8 d. Konkurencijos taryba nustatė kad UAB „Ekoaplinka“, UAB „Ecoservice“ ir UAB „Marijampolės švara“ (toliau – Bendrovės), dalyvaudamos 2015 m. UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro (toliau – UAB MAATC) organizuotame komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų viešajame pirkime, derino komercinius pasiūlymus ir taip ribojo konkurenciją. Šis konkurencijos ribojimas galėjo lemti didesnes komunalinių atliekų surinkimo ir transportavimo paslaugų kainas vartotojams.

2015 m. gruodžio 11 d. Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo savo iniciatyva, įtarusi, kad 2015 m. UAB MAATC organizuotame viešajame pirkime dalyvavusios Bendrovės galimai derino teikiamus pasiūlymus.

Konkurencijos tarybos ekspertų surinkti duomenys rodo, kad su UAB „Marijampolės švara“ žinia, UAB „Ecoservice“ darbuotojas parengė UAB „Ekoaplinka“ komercinio pasiūlymo projektą, įskaitant ir kainą bei reikalingus kainos apskaičiavimo duomenis. UAB „Ekoaplinka“, nepakeitusi pasiūlymo kainos ir jos apskaičiavimo, tik minimaliai pakoregavusi projektą pateikė jį UAB MAATC. Be to, UAB „Marijampolės švara“ bei UAB „Ecoservice“ konsultavo UAB „Ekoaplinka“ kitais su pirkimu bei komercinio pasiūlymo teikimu susijusiais klausimais tiek prieš komercinių pasiūlymų pateikimą, tiek po pirkimo vokų atplėšimo.

Bendrovių susitarimas pateikti suderintus komercinius pasiūlymus, įskaitant pasiūlymų kainas, sudarė sąlygas pasiekti tik joms naudingą rezultatą. Tokie Bendrovių veiksmai neleidžia abejoti, kad jos veikė ne savarankiškai, o derino savo veiksmus ir taip ribojo konkurenciją.

                                                               –Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas

Už Bendrovių sudarytą draudžiamą susitarimą Konkurencijos taryba skyrė tokias pinigines baudas: UAB „Ekoaplinka“ 4100 Eur, UAB „Ecoservice“ 601 700 Eur, UAB „Marijampolės švara“ 48 500 Eur.

Nutarimas per 20 dienų nuo gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Primename, kad šią savaitą Konkurencijos taryba taip pat nustatė, kad AB „Žagarės inžinerija” ir UAB „Rovaltra”, 2014 m. dalyvaudamos UAB „Fontas LT” organizuotame viešajame pirkime technikai pirkti, derino komercinius pasiūlymus, ir taip pažeidė Konkurencijos įstatymą. Už Bendrovių sudarytą draudžiamą susitarimą Konkurencijos taryba skyrė UAB „Rovaltra“ 70 400 Eur, o UAB „Žagarės inžinerija“ – 33 400 Eur baudas.