BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ NUOSTATA PRIEŠTARAVO KONKURENCIJOS ĮSTATYMUI

2002 02 28

Konkurencijos taryba, atlikusi tyrimą pagal UAB „Švaros komanda“ pareiškimą ir posėdyje apsvarsčiusi išvadas, priėmė nutarimą. Panevėžio miesto savivaldybė įpareigota pakeisti „Panevėžio atliekų tvarkymo taisyklių“ nurodytą punktą taip, kad jis atitiktų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas.

Tyrimo metu nagrinėta, ar komunalinių atliekų surinkimo rinką reglamentuojantys teisės aktai ir vadovaujantis jais priimti Panevėžio miesto savivaldybės nutarimai nepažeidžia sąžiningos konkurencijos principų. UAB „Švaros komanda“ nuomone, miesto savivaldybė, organizuodama atliekų tvarkymą ir suteikdama išimtines teises vienai įmonei teikti atliekų surinkimo paslaugas bendrijoms ir privačių namų gyventojams, neatsižvelgia į vartotojų pageidavimus pasirinkti paslaugos teikėją pagal kokybės ir kainos kriterijus. Panevėžio miesto savivaldybė, 2001 m. birželio mėn. patvirtinusi „Panevėžio atliekų tvarkymo taisykles“, įpareigojo SPAB „Panevėžio specialus autotransportas“ rinkti ir vežti atliekas iš daugiabučių gyvenamųjų namų, namų bendrijų ir privačių valdų gyventojų. Ši specialios paskirties įmonė turi teisę pasitelkti ir kitus atliekų tvarkytojus, tačiau kitos įmonės galėtų vežti iš gyventojų komunalines atliekas tik sudariusios subrangos sutartį su SPAB „Panevėžio specialus autotransportas“.

Viena iš priežasčių, nulėmusių taikomą atliekų tvarkymo sistemą Panevėžyje, buvo tokia: SPAB „Panevėžio specialus autotransportas“ yra savivaldybės nuosavybės įmonė, gerai aprūpinta atliekų surinkimo ir jų tvarkymo technika bei turinti didelę darbo patirtį. Savivaldybė, suteikdama teisę atliekas tvarkyti specialiosios paskirties akcinei bendrovei, vadovavosi Specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių įstatymu, leidžiančiu papildomai nustatyti bendrovei privalomas užduotis, paslaugų kainas arba kainų skaičiavimo taisykles, paslaugų kokybės reikalavimus.

Tačiau Konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje draudžiama valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Konkurencijos taryba padarė išvadą, kad šiuo atveju komunalinių atliekų surinkimas ar išvežimas nėra tas išskirtinis atvejis. Panevėžio savivaldybės patvirtinta tvarka kaip tik suteikia įmonei SPAB „Panevėžio specialus autotransportas“ išimtinę teisę veikti atliekų surinkimo rinkoje, kai tuo tarpu kita įmonė negali vykdyti veiklos, rinkdama atliekas iš gyventojų, nes jai leidžiama teikti šias paslaugas tik organizacijoms. Dėl šių priežasčių Konkurencijos taryba pareikalavo pataisyti minėtą tvarką taip, kad ji atitiktų Konkurencijos įstatymo reikalavimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 04 27