Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

ATNAUJINTO TYRIMO IŠVADOS: UAB „ELMELIT“ GALIMAI TRUKDĖ ATLIKTI TYRIMO VEIKSMUS

2015 12 03
tyrim.jpg

Konkurencijos taryba baigė pakartotinį tyrimą dėl UAB „ELMELIT“ trukdymo atlikti tyrimo veiksmus. Preliminariu Konkurencijos tarybos vertinimu, UAB „ELMELIT“ vadovas trukdė Konkurencijos tarybos įgaliotiems pareigūnams atlikti patikrinimą bendrovės patalpose atsisakydamas nurodytu laiku pateikti pareigūnams duomenis ir kitą informaciją, reikalingą patikrinimui atlikti. Negavus prašytos informacijos buvo sutrikdyta patikrinimo eiga, o tyrėjai negalėjo užtikrinti, kad tikrinamų darbuotojų darbo vietos bei juose esanti informacija bus tinkamai apsaugoti.

 Įvertinusi visas tyrimo metu surinktas aplinkybes, Konkurencijos taryba įtaria UAB „ELMELIT“ Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1 ir 6 punktų reikalavimų pažeidimu.

Patikrinimas ūkio subjektų patalpose yra vienas iš tyrimo veiksmų, skirtas ūkio subjektų turimai ir tyrimui reikalingai informacijai surinkti, o įmonės, savo veiksmais kliudančios atlikti patikrinimą ir surinkti dokumentus bei daiktus, kurie dažnai tampa svarbiais įrodymais, formuojant tyrimo išvadas, apsunkina galimų Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimų išaiškinimą. Todėl trukdymai Konkurencijos tarybos pareigūnams vykdyti tiesiogines pareigas yra vertinami kaip pavojingi procedūriniai pažeidimai.

Pastabos:
1. Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas.
2. Drauge su pranešimu, pažeidimu įtariami asmenys gauna galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per posėdį, kuriame yra išklausomi pažeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina ir atsižvelgia į visus paaiškinimus.