Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


ATNAUJINTOS DRAUDŽIAMŲ SUSITARIMŲ DALYVIŲ ATLEIDIMO NUO BAUDŲ IR JŲ SUMAŽINIMO IR PRIIMTOS BENDRADARBIAVIMO SU KITŲ ES VALSTYBIŲ KOMPETENTINGOMIS INSTITUCIJOMIS TAISYKLĖS

MicrosoftTeams-image (3).png

Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į Seimo priimtas Konkurencijos įstatymo pataisas, atnaujino Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų bei jų sumažinimo taisykles. Taip pat parengtos Bendradarbiavimo su kitų ES valstybių konkurencijos ar kitomis kompetentingomis institucijomis taisyklės.

Atnaujintose Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklėse nustatyta prašymų atleisti nuo baudos ar sumažinti baudą pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, taip pat reikalavimai tokiems prašymams.

Taisyklės dėl bendradarbiavimo su kitų ES valstybių narių konkurencijos ar kitomis kompetentingomis institucijomis apima nuostatas, susijusias su Konkurencijos tarybos prašymais ES valstybėms narėms dėl informavimo apie dokumentus, susijusius su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ar 102 straipsnio taikymu, prašymais dėl priverstinio Konkurencijos tarybos paskirtų baudų ir susidariusių palūkanų išieškojimo kitose ES valstybėse narėse. Šis dokumentas taip pat reglamentuoja ES valstybių narių kreipimosi į Konkurencijos tarybą taisykles, kitus bendradarbiavimo atvejus ir su bendradarbiavimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Abu dokumentai, buvo teikti viešai konsultacijai, dėl vieno jų siūlymus ir pastabas pateikė Ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų bei jų sumažinimo taisyklių pakeitimai ir Bendradarbiavimo su kitų ES valstybių narių konkurencijos ar kitomis kompetentingomis institucijomis taisyklės įsigalios nuo 2020 m. lapkričio 1 d.

Taisyklėmis įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti reikiamus įgaliojimus, kad jos veiksmingai užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą.