BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

BAIGTOS DERYBOS DĖL SKYRIAUS - IR KONKURENCIJOS TARYBOS PASTANGŲ ĮVERTINIMAS

2001 11 28

„Nors „Konkurencijos“ skyrius buvo vienas iš sunkesnių derybų skyrių, mūsų pastangos įtvirtinti būtinas nuostatas ir sugebėjimai įvykdyti Europos Komisijos keliamus reikalavimus davė lauktą rezultatą „, - taip baigti šį Lietuvos derybų dėl narystės Europos Sąjungoje skyrių pakomentavo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininkas Rimantas Stanikūnas.

Pirmininko nuomone, lyginant esamą padėtį konkurencijos srityje Lietuvoje su kitomis valstybėmis, siekiančiomis narystės Europos Sąjungoje, mūsų šalyje perimtos Europos Sąjungos teisyno nuostatos yra sėkmingai taikomos, o įdirbis valstybės pagalbos kontrolės srityje ne kartą teigiamai įvertintas. Europos Komisija nuolat analizuodavo ir vertindavo Lietuvos pažangą derinant ir įgyvendinant Europos Sąjungos teisę konkurencijos srityje, teikdavo konkrečius pasiūlymus, padėdavo kelti specialistų kvalifikaciją tam, kad tyrimai dėl galimų Konkurencijos įstatymo pažeidimų, taip pat valstybės pagalbos bei koncentracijos kontrolės būtų atliekami laikantis Europos Sąjungos rekomendacijų.

Tiek praėjusių, tiek ir šių metų neseniai paskelbtoje Europos Komisijos ataskaitoje apie šalių - kandidačių pažangą, Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pasiekimai įgyvendinant konkurencijos politikos reikalavimus vertinami teigiamai. Svarbiausia, kad ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas, įsigaliojęs 1999 m. balandžio 2 d., ir jo pagrindu parengti ir priimti poįstatyminiai teisės aktai veikia ir yra nuosekliai taikomi praktikoje, siekiant plėtoti sąžiningos konkurencijos laisvę Lietuvoje. Tai iliustruoja ir augantis Konkurencijos tarybos atliekamų tyrimų skaičius bei priimtų sprendimų pobūdis. Taikant Konkurencijos įstatymą 2000 m. buvo priimta 70 nutarimų. Iš jų 3 - dėl draudžiamų susitarimų tarp ūkio subjektų, 4 - dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, 7 - dėl nesąžiningos konkurencijos ir kt. Praėjusiais metais nemažo rezonanso sulaukė išaiškinti draudžiami susitarimai fotopaslaugų rinkoje, dėl degalų kainų, taip pat nustatyti Konkurencijos įstatymo pažeidimai, padaryti atitinkamose rinkose dominuojančių ūkio subjektų, tokių kaip AB „Lietuvos telekomas“, AB „Mažeikių nafta“, UAB „Šilumnešis“ ir kt.

Per šių metų 10 mėn. Konkurencijos taryba jau priėmė 62 nutarimus, iš kurių 45 - leidimai vykdyti koncentraciją arba atskirus koncentracijos veiksmus. Iš šiais metais atliktų tyrimų ir priimtų nutarimų minėtini sprendimai dėl AB „Kalnapilis“ pardavimo, siekiant išvengti galimos pernelyg didelės koncentracijos Lietuvos alaus rinkoje, dėl AB „Lietuvos taupomasis bankas“ pardavimo ir galimų pasikeitimų rinkoje planavus jungtis Švedijos bankams, taip pat išaiškintas draudžiamas susitarimas degalų rinkoje tarp AB „Mažeikių nafta“ ir keletos naftos produktais prekiaujančių bendrovių. Iki metų pabaigos Konkurencijos taryba tikisi baigti dar keletą svarbių tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų ir priimti nutarimus.

Nemažą paramą, siekiant kuo geriau įvykdyti Europos Komisijos reikalavimus valstybės pagalbos kontrolės srityje suteikė Europos Sąjungos PHARE (Dvynių) programos projektas „Konkurencijos politikos stiprinimas“, įgyvendintas kartu su Vokietijos ekonomikos ir technologijos federaline ministerija. Šio projekto ekspertai visus metus dirba Konkurencijos taryboje kartu su mūsų specialistais padėdami rengti poįstatyminius teisės aktus, stiprinti valstybės pagalbos kontrolės įgyvendinimą, o taip pat tobulindami mūsų administracinius gebėjimus bei teikdami konkrečias rekomendacijas atliekant tyrimus, ypač aiškinantis galimų kartelinių susitarimų atvejus.

Konkurencijos derybų skyriuje Lietuva yra įsipareigojusi visiškai suderinti savo nacionalinę teisę su Europos Sąjungos teisynu iki šių metų pabaigos: planuojama priimti likusius poįstatyminius teisės aktus dėl bendrųjų išimčių suteikimo sutartims atskiruose ūkio sektoriuose. Teisės aktų priėmimo seka buvo numatyta Lietuvos derybinėje pozicijoje „Konkurencija“, kuri patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo mėn. 31 d. nutarimu. Kaip žinia, 2000 m. vasario mėn. Lietuvą pakvietus derėtis dėl narystės Europos Sąjungoje, konkurencijos derybinis skyrius buvo vienas tarp aštuonių pirmųjų, nuo kurių derybos ir buvo pradėtos. Derybų metu Konkurencijos taryba ne kartą teikė atlikto darbo ataskaitas ir pasiūlymus, taip pat stengėsi laiku įgyvendinti iš Europos Komisijos gaunamus nurodymus dėl šio derybų skyriaus. Artimiausiu metu bus atsižvelgta į Europos Komisijos pastabas dėl tyrimo procedūrų supaprastinimo, baudų skyrimo politikos, taip pat dėl Valstybės pagalbos skyriaus sustiprinimo ir išplėtimo.

Tai, kad konkurencijos derybinis skyrius buvo vienas iš sunkiausių, iliustruoja faktas, jog derybas dėl tokio pobūdžio skyriaus yra pradėjusios visos šalys -kandidatės į Europos Sąjungą, tačiau šiandien derybas, kaip pranešama, dėl šio skyriaus baigė Baltijos šalys ir Slovėnija. Todėl Europos Komisijos įvertinimas ir įsitikinimas, kad Lietuva yra visiškai pasirengusi prisiimti šio skyriaus narystės įsipareigojimus, tikriausiai ir nulėmė tokį palankų mums sprendimą.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2015 12 10