Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


BAUDOS DRAUDIMO BENDROVĖMS UŽ KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMĄ

2002 12 19

Konkurencijos taryba šiandien posėdyje išnagrinėjo atlikto tyrimo dėl AB „Lietuvos draudimas“, UAB „ERGO Lietuva“, UADB „Preventa“ ir UAB „IF draudimas“ veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio, draudžiančio konkurenciją ribojančius susitarimus, nuostatas. Išklausiusi tyrėjų išvadas, suinteresuotų šalių paaiškinimus ir įvertinusi aplinkybes Konkurencijos taryba priėmė nutarimą. Pripažinta, kad minimos draudimo bendrovės savo veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus ir joms skirtos piniginės baudos. Baudos paskirtos įvertinus, kad tyrimo metu nebuvo nustatyta sunkinančių aplinkybių, kad Konkurencijos įstatymu draudžiamas susitarimas tarp draudimo bendrovių tęsėsi palyginti trumpą laiką ir bendrovės jį nutraukė, taip pat kad konkurencijos ribojimas apėmė palyginti mažą nagrinėjamos rinkos transporto priemonių grupę, todėl didesnės žalos ūkio subjektų veiklai ir vartotojų interesams nepadarė. Konkurencijos taryba skyrė AB „Lietuvos draudimas“ 40 tūkst. litų piniginę baudą, UAB „ERGO Lietuva“- 40 tūkst. litų, UADB „Preventa“ - 40 tūkst. litų, UAB „IF draudimas“- 40 tūkst.litų.

Tyrimas dėl galimo draudžiamo susitarimo tarp minimų draudimo bendrovių buvo pradėtas 2001 m. lapkričio mėn., gavus UAB „Chrysler Jeep autocentras“ ir UAB „Inta“ pareiškimus. Pareiškimuose buvo nurodoma, kad nuo 2001 m. spalio mėn. keturių draudimo bendrovių pradėtas taikyti reikalavimas apdraudžiamuose nuo vagystės rizikos automobiliuose įrengti „Mobisafe“ palydovinę sekimo sistemą, yra nepagrįstas ir verčia įmones daryti papildomas sąnaudas 8-10 tūkst. litų kainuojančioms apsaugos sistemoms įsigyti ir sumontuoti bei mokėti po 100-150 litų abonentinio mokesčio per mėnesį už stebėjimo paslaugas. Iki 2001 m. spalio atskiros draudimo bendrovės taikė skirtingas sąlygas ir reikalavimus draudžiant transporto priemones nuo vagystės rizikos.

Konkurencijos tarybos specialistai tyrimą pradėjo turėdami pagrindo įtarti, kad minėtos draudimo bendrovės tarpusavyje susitarė nuo 2001 m. spalio 1 d. taikyti vieningus reikalavimus automobilių apsaugos sistemoms, draudžiant juos nuo vagystės. Tyrimo metu buvo sukaupti įrodymai ir faktai, leidę pagrįsti šiuos įtarimus. Kadangi minimos draudimo bendrovės veikia viename paslaugų teikimo lygmenyje, todėl jų tarpusavio susitarimas buvo įvertintas kaip horizontalus susitarimas, kuris gali apriboti arba visiškai panaikinti tarpusavio konkurenciją atitinkamoje prekės (paslaugos) rinkoje, padidinti prekės (paslaugos) kainas ir pabloginti kitas jos įsigyjimo sąlygas. Tokie tarpusavyje konkuruojančių įmonių susitarimai paprastai yra laikomi konkurencijos teisės normų pažeidimais.

Šiuo konkrečiu atveju tarpusavyje susitarusios draudimo bendrovės praktiškai eliminavo tarpusavio konkurenciją taikydamos vieną iš draudimo sąlygų - jos susitarė nekonkuruoti nustatant reikalavimus 1 - am saugos lygiui priskiriamų brangių transporto priemonių apsaugos nuo vagysčių sistemoms. Toks draudimo bendrovių tarpusavio susitarimas galėjo apriboti draudimo paslaugų vartotojų galimybę pasirinkti palankesnes transporto priemonių draudimo nuo vagysčių sąlygas. Visų keturių draudimo bendrovių reikalavimas įrengti 1-am saugos lygiui priskirtose transporto priemonėse brangiausią palydovinę sekimo sistemą „Mobisafe“ , galėjo padidinti draudimo kaštus. Nors nagrinėtoje transporto priemonių draudimo rinkoje be minimų keturių bendrovių šias paslaugas teikia dar per dešimt draudimo įmonių, tačiau jų užimama rinkos dalis pastaraisiais metais mažėjo. Be to, rinkoje susiklosčiusi padėtis sudarė nepalankias sąlygas įsigyjant transporto priemones lizingo būdu, kadangi lizingo įmonės patikimomis laiko tik šias keturias bendroves ir lizingo būdu įsigyjamas transporto priemones reikalauja drausti šiose bendrovėse.

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad visi susitarimai, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, yra draudžiami ir negalioja nuo jų sudarymo momento, įskaitant susitarimą tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) tam tikros prekės kainas arba kitas pirkimo ir pardavimo sąlygas. Įvertinusi tyrimo metu sukauptus įrodymus ir vadovaudamasi minėto Konkurencijos įstatymo straipsnio nuostata, Konkurencijos taryba ir priėmė nutarimą dėl AB „Lietuvos draudimas“, UAB „ERGO Lietuva“, UADB „Preventa“ ir UAB „IF draudimas“ veiksmų, pažeidusių Konkurencijos įstatymą.

Atstovė viešiesiems ryšiams