BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

BENDROVEI „BITĖ LIETUVA“, KURI PRIVALĖS LAIKYTIS ĮSIPAREIGOJIMŲ, LEISTA VYKDYTI SANDORĮ

Konkurencijos taryba šiandien davė leidimą vykdyti koncentraciją įmonei „Bitė Lietuva“ netiesiogiai per bendrovę „Mezon“ įgyjant „Mezon verslo“ vienvaldę kontrolę ir nurodė laikytis įsipareigojimų, kad dėl sandorio nekiltų neigiamų pasekmių.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2020 m. liepos 28 d. Vienvaldė kontrolė bus įgyjama įmonės „Bitė Lietuva“ kontroliuojamai bendrovei „Mezon“ iš Lietuvos radijo ir televizijos centro įsigyjant „Mezon verslą“, kurį sudaro „Mezon“ prekės ženklu teikiamos paslaugos ir turtas, naudojamas šioms paslaugoms tiekti, t. y. telekomunikacijų tinklas, radijo dažniai, verslo klientų bazė, pardavimo tinklas, sutartys su darbuotojais ir kt.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba lapkričio 12 d. pritarė išvadai, kad nesant „Bitė Lietuva“ įsipareigojimų, dėl koncentracijos būtų itin apribota konkurencija teikiant mažmenines judriojo ryšio paslaugas Lietuvoje. Tokia išvada padaryta remiantis koncentracijos nagrinėjimo metu surinkta informacija apie radijo dažnių (kanalų) įtaką tinklo pajėgumams, alternatyvias galimybes plėsti tinklo pajėgumus ir gerinti paslaugų kokybę bei atsižvelgus į bendrovės „Bitė Lietuva“ sutartį dėl bendradarbiavimo su „TELE2“ dėl infrastruktūros dalinimosi, kuria planuojama dalintis ir bendrovių valdomais radijo dažnių (kanalų) ištekliais.

„Bitė Lietuva“ pasiūlė įsipareigojimus, kuriais, Konkurencijos tarybos vertinimu, būtų išsaugota veiksminga konkurencija telekomunikacijų rinkoje ir kurie susiję su bendru šios įmonės ir „TELE2“ vykdomu projektu „Century“. Konkurencijos taryba šios koncentracijos nagrinėjimo procedūros metu nevertino, ar minėtų įmonių bendradarbiavimo susitarimas atitinka Konkurencijos įstatymo reikalavimus.

„Bitė Lietuva“, be kita ko, įsipareigoja neperleisti, neišnuomoti ir kitais būdais nesuteikti prieigos prie „Mezon“ 2,3 GHz ir 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) bendrajai įmonei „Centuria“, kuri įgyvendina „Bitė Lietuva“ ir „TELE2“ projektą „Century“, siekiant sujungti dabartinius RAN tinklus į bendrą RAN tinklą (jis būtų naudojamas GSM, UMTS ir LTE paslaugoms bei 5G tinklo vystymui ir paslaugoms Lietuvoje ir Latvijoje ir kuris apimtų dalijimąsi dažniais). Taip pat „Bitė Lietuva“ įsipareigoja nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, per susijusius asmenis, nesikreipti į Ryšių reguliavimo tarnybą dėl „Mezon“ 2,3 GHz ir 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) perleidimo ar nuomos bendrajai įmonei; nenaudoti „Mezon“ 2,3 GHz ir 2,6 GHz radijo dažnių (kanalų) mobiliojo interneto prieigos paslaugų teikimui.

Pilnas įsipareigojimų tekstas su visomis sąlygomis ir įpareigojimų galiojimo terminais šių metų lapkričio 12 d. buvo paskelbtas Konkurencijos tarybos svetainėje viešai konsultacijai.

Iš kelių nuomonių, kurias gavo institucija, vieną pateikė suinteresuotas ūkio subjektas, išreiškęs abejones dėl bendrovės „Bitė Lietuva“ siūlomų įsipareigojimų pakankamumo ir tinkamumo. Vienas iš argumentų, paminėtų nuomonėje, – po koncentracijos įmonės „Bitė Lietuva“ turima potenciali galimybė anksčiau už konkurentus pradėti teikti 5G paslaugas. Konkurencijos taryba, įvertinusi sandoriu įgyjamus dažnių resursus, judriojo ryšio paslaugų teikimo ypatumus ir kitas reikšmingas aplinkybes, nustatė, kad nėra pagrindo judriojo ryšio paslaugų teikimo rinką skirstyti pagal skirtingas technologijas bei teigti, jog „Bitė Lietuva“, naudodama „Mezon“ radijo dažnius, artimiausiu metu galėtų įgyti konkurencinį pranašumą, kuris itin apribotų konkurenciją atitinkamoje rinkoje.

Atsižvelgusi į viešos konsultacijos metu gautus pastebėjimus bei Konkurencijos tarybos vertinimą, „Bitė Lietuva“ patikslino įsipareigojimus, kad jie galios tuo atveju, jeigu ji su „TELE2“ tęs bendradarbiavimą Lietuvoje, nepriklausomai nuo to, ar susitarimas ateityje apims Latviją, ar ne.

Įvertinusi patikslintus įsipareigojimus ir kitas su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba priėjo išvados, jog tinkamai įgyvendinus bendrovės „Bitė Lietuva“ prisiimtus įsipareigojimus bus pašalintos institucijos nustatytos neigiamos koncentracijos pasekmės atitinkamose rinkose, t. y. nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose. Bendrovės „Bitė Lietuva“ įsipareigojimai yra laikomi neatsiejama leidimo vykdyti koncentraciją dalimi.

Konkurencijos tarybos nutarimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo institucijos interneto svetainėje dienos gali būti skundžiamas teismui.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Atnaujinta: 2020 11 27