Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


BENDROVĖS „FORUM CINEMAS“ PRISIIMTI ĮSIPAREIGOJIMAI LEIS IŠVENGTI KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

2010 06 16

Konkurencijos taryba, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 ir 3 dalimis, priėmė nutarimą nutraukti tyrimą UAB „Forum Cinemas“ atžvilgiu dėl šios bendrovės veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams – galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi. Tyrimas nutrauktas atsižvelgus į UAB „Forum Cinemas“ prisiimtus įsipareigojimus. Šių įsipareigojimų taikymas, Konkurencijos tarybos nuomone, leis išvengti galimų Konkurencijos įstatymo pažeidimų platinant kino filmus ir paskirstant juos kino teatrams, bei įgyvendinant kitus su kino filmų rodymu ir platinimu susijusius veiklos ypatumus. Tokie įsipareigojimai sudarys prielaidas ateityje išvengti galimų Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimų pažeidimų, dėl kurių konkurentai kreipėsi į Konkurencijos tarybą, o žiūrovams kituose miestuose greičiau pamatyti naujausius filmus.

Tyrimas buvo atliktas UAB “Cinamon Operations” pareiškimo pagrindu esant įtarimui, kad UAB „Forum Cinemas“ užima dominuojančią padėtį kino filmų platinimo rinkoje ir šia padėtimi, pažeisdama Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatas, gali piktnaudžiauti: tyrimo metu buvo nustatyta atvejų, kai buvo galima įtarti buvus spaudimą kitiems platintojams dėl kino filmų kopijų nuomos apribojimo ar atsisakymo išnuomoti tam tikrų filmų kopijas kai kuriems kino teatrams. Taip pat nustatyta, kad UAB „Forum Cinemas“, vykdydama savo veiklą, naudojasi vienu prekiniu ženklu veikdama tiek kaip kino filmų platintoja, tiek kaip kino teatrų operatorė. Įsipareigojimai, kuriuos prisiėmė UAB „Forum Cinemas“, kaip tik ir pašalins tas veiklos nuostatas, kurios kėlė įtarimų tiek konkurentams, tiek ir Konkurencijos tarybai. Prisiimtus įsipareigojimus UAB „Forum Cinemas“ privalo vykdyti, o už jų nevykdymą Konkurencijos taryba gali skirti baudas.

Atsižvelgusi į UAB „Forum Cinemas“ prisiimtus konkrečius įsipareigojimus ir dėl to nutraukusi tyrimą, Konkurencijos taryba mano, kad tokiu būdu iš esmės bus gautas rezultatas, kurio savo nutarimais siekia Konkurencijos taryba – pašalinti veiksmai, galėję trukdyti sąžiningai konkurencijai. Konkurencijos tarybos nuomone, ūkio subjekto įsipareigojimai yra tinkami ir pakankami tam, kad juos vykdant būtų panaikintas įtarimas, jog ūkio subjekto veiksmai galimai pažeidžia konkurencijos teisę.

Atstovė viešiesiems ryšiams