Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DALIES VAIKIŠKŲ PRODUKTŲ GRUPEI PRISKIRTŲ MĖSOS GAMINIŲ REKLAMA PRIPAŽINTA KLAIDINANČIA, BENDROVĖS - ĮSPĖTOS

2009 11 12

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą dėl mėsos gaminių reklamos, nurodančios jų priskyrimą vaikiškų produktų grupei, atitikties Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams.

Nutarta pripažinti klaidinančia reklama:

UAB „Biovela“ gaminių: virtos „Simo pieniškos dešrelės“, virtos „Smalsučių dešrelės“, virta „Eurikutės dešra“, virtos „Eurikutės pieniškos dešrelės“- etiketėse (pakuotėse) naudojamą teiginį „Tinka vaikams vyresniems kaip 3 metai“; bei virtos dešrelės „Vaikams Lietuviškas standartas“, virtos dešrelės „Vaikams“, virta dešra „Vaikams Lietuviškas standartas“, virta dešra „Vaikams“- etiketėse (pakuotėse) naudojamą užrašą „Vaikams“ ir teiginį „Tinka vaikams vyresniems kaip 3 metai“;

UAB „Daivida“ gaminio - virtos dešrelės „Vaikams“ - etiketėse (pakuotėse) naudojamą užrašą „Vaikams“;

ŽŪB „Delikatesas“ gaminio - virtos dešrelės „Vaikiškos“- etiketėse (pakuotėse) naudojamą užrašą „Vaikiškos“;

UAB „Klaipėdos mėsinė“ gaminio - virtas kepeninis „Klaipėdos smaližių paštetas“ - etiketėse (pakuotėse) naudojamą teiginį „Pagaminta specialiai vaikams“;

AB „Krekenavos agrofirma“ gaminių - virta dešra „Vaikams“, virtas paštetas „Vaikiškas“ - etiketėse (pakuotėse) naudojamą užrašą „Vaikams“ ir atitinkamai „Vaikiškas“ bei teiginį „Tinka vartoti vaikams vyresniems kaip 3 metai“;

UAB „Kužių agroįmonė“ gaminio - virtos dešrelės „Vaikiškos“- etiketėse (pakuotėse) naudojamą užrašą „Vaikiškos“;

UAB „Utenos mėsa“ gaminių - sterilizuotas paštetas „Kumpio kremas vaikams“, sterilizuotas paštetas „Vaikams“- etiketėse (pakuotėse) naudojamą užrašą „Vaikams“ bei teiginį „Tinka vaikams vyresniems kaip 3 metai“;

UAB „Vigesta“ gaminio - virtos dešrelės „Linksmučių pabiručių“- etiketėse (pakuotėse) naudojamą teiginį „Rekomenduojama vartoti – vyresniems nei 3 metų amžiaus vaikams“.

Už nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą UAB „Biovela“, ŽŪB „Delikatesas“, AB „Krekenavos agrofirma“, UAB „Utenos mėsa“ ir UAB „Vigesta“ skirta administracinė nuobauda – įspėjimas. Šios bendrovės įpareigotos nutraukti nurodytos klaidinančios reklamos naudojimą, t.y. reklamos tekste nenaudoti teiginių, užrašų, kurie pripažinti klaidinančia reklama, jeigu tokie veiksmai dar tęsiami. Atsižvelgus į tai, kad ūkio subjektui bauda gali būti skiriama ne vėliau kaip per vienerius metus nuo reklamos skleidimo paskutinės dienos (senaties termino taikymas), UAB „Daivida“, UAB „Klaipėdos mėsinė“ ir UAB „Kužių agroįmonė“Reklamos įstatyme numatytos sankcijos yra neskirtinos.

Konkurencijos taryba atkreipė dėmesį į tai, jog dalis bendrovių tuo laikotarpiu, kai buvo atliekamas tyrimas, nutraukė vaikiškų produktų grupei priskirtų gaminių gamybą, arba nusprendė pakeisti šių gaminių sudėtį ar jų ženklinimą taip, kad vartotojai nebebūtų klaidinami.

Tyrimo metu taip pat buvo vertinti AB „Kaišiadorių paukštynas“, R. Markvėno įmonės, UAB „Samsonas“,AB „Tauragės Maistas“ ir AB „Vilniaus paukštynas“ veiksmai, tačiau, nesant Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo sudėties, šių bendrovių atžvilgiu bylą nutarta nutraukti.

Pagal nusistovėjusią Konkurencijos tarybos baudų skyrimo praktiką UAB „Biovela“, ŽŪB „Delikatesas“, AB „Krekenavos agrofirma“, UAB „Utenos mėsa“ ir UAB „Vigesta“ už padarytą Reklamos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą, atsižvelgus į bendrovių gaminamų mėsos gaminių, skirtų vaikams, skaičių, jų realizavimo mastą ir gaminimo laikotarpį, turėjo būti skiriama bauda. Tačiau skiriant administracinę sankciją šiuo atveju buvo vadovautasi objektyvumo, proporcingumo ir teisingumo kriterijais. Atsižvelgta į tai, kad nei Lietuvos Respublikos, nei Europos Sąjungos teisės aktai nereglamentuoja maisto gaminių, skirtų vaikams nuo 3 metų, ženklinimui keliamų kriterijų.

Konkurencijos taryba, įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, rekomenduoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai bei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai parengti teisės aktus, kurie nustatytų reikalavimus maisto produktų, skirtų vaikams vyresniems nei 3 metai, ženklinimui.

Tyrimas dėl galimai klaidinančios reklamos buvo pradėtas atsižvelgus į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pateiktą informaciją. Buvo tirti Lietuvos mėsos perdirbimo įmonių, gaminančių gaminius, kurie pagal nuorodas priskirtini vaikiškų produktų grupei, tarkim, su nuorodomis „Vaikiškas“, „Vaikams“, teiginiais „Tinka vartoti vaikams vyresniems kaip 3 metai“ ir pan. veiksmai, juos vertinant pagal Reklamos įstatymo reikalavimus. Tyrimo metu buvo prieita prie išvados, kad mėsos gaminiai, kurių etiketėse (pakuotėse) nurodoma, kad jie skirti vaikams, galėjo vartotojams suponuoti nuomonę, kad tokie gaminiai bent jau savo sudėtimi nėra tapatūs įprastiems, plačiam vartojimui skirtiems mėsos gaminiams. Tačiau, kaip nurodė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, kai kurie gaminiai savo sudėtimi iš esmės nesiskyrė nuo kitų tos pačios grupės mėsos gaminių. Tokie mėsos gaminiai skiriasi tik pavadinimu („vaikams“, „vaikiškas“), ir (arba) paveikslėliais, ir (arba) apvalkalu, o jų gamybai naudojamos tos pačios žaliavos (neretai net tuo pačiu santykiu kaip analogiškos grupės mėsos gaminių gamybai), prieskoniai, maisto priedai, t.y. tie gaminiai neturi jokių išskirtinių savybių. Pabrėžtina tai, kad mėsos gaminiai, skirti vaikams, dažnai parduodami didesnėmis kainomis, nei įprasti mėsos gaminiai, o tai galėjo vartotojams dar labiau sustiprinti įspūdį, kad tokie gaminiai iš tiesų nėra tapatūs įprastiems analogiškiems mėsos gaminiams.

Nagrinėtu atveju dėl mėsos gaminio etiketėse (pakuotėse) pateikiamos informacijos (užrašai: „vaikams“, „vaikiškas“, ir (arba) teiginiai: „tinka vaikams vyresniems kaip 3 metai“, „rekomenduojama vartoti – vyresniems nei 3 metų vaikams“, „pagaminta specialiai vaikams“, „tinka vartoti vaikams vyresniems kaip 3 metai“, o taip pat ir piešinėliai) visumos, akivaizdu, jog vartotojai susidaro nuomonę, kad prekė skirta vaikams, todėl natūralu, kad tikisi, jog toks produktas bent sudėtimi skirsis nuo įprastų, plačiam vartojimui skirtų, mėsos gaminių. Tačiau vartotojai, žinodami, kad minimi vaikiškų produktų grupei priskirti mėsos gaminiai, kurių reklaminiai teiginiai pripažinti klaidinančiais, savo sudėtimi iš esmės nesiskiria nuo kitų tos pačios grupės mėsos gaminių, galbūt pasirinktų kitus mėsos gaminius.

Atstovė viešiesiems ryšiams