Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL GRUPĖS IEŠKINIO INSTITUTO TEISINIO REGULIAVIMO TOBULINIMO

2007 12 19

Ministro Pirmininko pavedimu Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Konkurencijos taryba yra papraðytos iðanalizuoti ir įvertinti grupės ieðkinio instituto teisinio reguliavimo tobulinimo poreikį ir galimybes, o pasiūlymus (prireikus – teisės akto projektą) pateikti Vyriausybei iki 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Nors Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse yra nurodyta, kad vieðajam interesui apginti gali būti pareiðkiamas grupės ieðkinys, detaliau grupės ieðkinio institutas nėra reguliuojamas. Grupės ieðkinio instituto detalus reglamentavimas svarbus ne vien konkurencijos teisės pažeidimais padarytos žalos atlyginimo atveju, bet ir kitais atvejais, kai reikia užtikrinti vartotojų ekonominių interesų gynimą.

Konkurencijos taryba yra pareiðkusi savo nuomonę dėl grupės ieðkinio papildomo reglamentavimo būtinybės. Pažymėtina tai, kad Europos Bendrijų Komisija pastaruoju metu itin aktyviai pasisako žalos, padarytos konkurencijos teisės pažeidimais, atlyginimo klausimu ir skatina užtikrinti efektyvų tokios žalos atlyginimo mechanizmą. Kaip vienas ið ðio mechanizmo elementų yra nurodomas ir kolektyvinis ieðkinys. Vartotojai dažnai tampa pagrindiniais nukentėjusiaisiais konkurencijos teisės pažeidimų atvejais, tačiau vartotojų ieðkiniai dėl žalos atlyginimo praktiðkai yra iðimtis. Kaip nurodoma Europos Bendrijų Komisijos parengtoje Žaliojoje knygoje „Ieðkiniai dėl žalos, patirtos pažeidus EB antimonopolines taisykles“, kolektyviniais ieðkiniais galima būtų sujungti daug mažų ieðkinių į vieną ieðkinį, taip sutaupant laiko ir pinigų ir geriau apsaugant vartotojų interesus. Svarstoma galimybė suteikti teisę pareikðti kolektyvinius ieðkinius vartotojų asociacijoms, neatimant teisės pareikðti ieðkinių ir pavieniams vartotojams.

Atsižvelgusi į tokią Europos Bendrijų Komisijos poziciją bei atkreipusi dėmesį į nepakankamą kolektyvinių (grupės) ieðkinių reglamentavimą Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Konkurencijos taryba mano, kad būtų tikslinga parengti specialų ðį institutą reglamentuojantį teisės aktą arba papildyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą bei kitus reikalingus teisės aktus. Tokiu būdu ne tik būtų sudarytos sąlygos atlyginti konkurencijos teisės pažeidimais padarytą žalą, bet ir būtų įgyvendinama efektyvi prevencijos priemonė, kuri padėtų užkirsti kelią konkurencijos teisės pažeidimams. Grupės ieðkinio instituto aiðkus reglamentavimas būtų reikðmingas ne vien tik konkurencijos teisės pažeidimais padarytos žalos atlyginimo atveju, bet ir kitais atvejais, kai reikia apginti vartotojų ekonominius interesus.

Atstovė viešiesiems ryšiams