BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL KAINŲ DIDĖJIMO PRIEŽASČIŲ

2004 07 16

Konkurencijos taryba aiðkinosi pirmo būtinumo maisto produktų pabrangimo nuo 2004 m. gegužės 1 d. priežastis. Analizė parodė, kad kainų padidėjimo pagrindinės priežastys buvo žaliavų kainų augimas, kuro pabrangimas, naujų standartų ir griežtesnių kokybės reikalavimų užtikrinimas, darbo užmokesčio didinimas.

Didžiausiose pieno perdirbimo įmonėse pirmo būtinumo pieno produktams: pienui, kefyrui, grietinei, varðkei, sūriui, sviestui, kainos buvo padidintos nuo 2 proc. iki 6,4 proc. Kitų gaminių, pavyzdžiui, glaistytų sūrelių, desertų, pelėsinių ir feta tipo sūrių kainos nebuvo keičiamos. Daugiausia kainos buvo didinamos dėl pieno supirkimo kainų augimo. Duomenys parodė, kad dėl žaliavos pabrangimo atskirose pieno perdirbimo įmonėse pieno produktų savikaina padidėjo nuo 4,7 proc. iki 9,4 proc., o dėl kuro pabrangimo - nuo 0,2 proc. iki 0,5 proc. Be to, savikaina padidėjo (apie 0,2 proc.) dėl naujų standartų bei ženklinimo įdiegimo.

Dėl grūdų pabrangimo miltų ir kruopų kainas perdirbimo įmonės pradėjo didinti kovo mėn. ir jos buvo didinamos kiekvieną mėnesį. Dėl ðių priežasčių gegužės mėn. kvietinių miltų kainos priklausomai nuo rūðies, lyginant su praėjusių metų vidutinėmis pardavimo kainomis, atskirose įmonėse padidėjo 25-30 proc., o ruginių - 2 -5,4 proc., manų kruopų - 25,7 proc.

Pabrangus miltams, duonos gamintojai savo gaminių pardavimo kainas daugiausia padidino balandžio mėn. - vidutiniðkai 7-7,5 proc., ið jų dėl žaliavos pabrangimo - 6,5 -7 proc. ir dėl transporto iðlaidų padidėjimo pabrangus kurui - 0,5 proc.

Aiðkinantis mėsos ir mėsos gaminių pabrangimo priežastis buvo nustatyta, kad nuo metų pradžios galvijų supirkimo kainos padidėjo 25-50 procentų. Šios kainos iðaugo dėl padidėjusio eksporto. Per keturis 2004 m. mėnesius jautienos eksportuota 57 procentais daugiau nei 2003 m. per tą patį laikotarpį, nes nuo gegužės 1 d., Lietuvai įstojus į ES, daugelis įmonių gavo sertifikatus - leidimus eksportuoti. Supirkimo kainos, o tuo pačiu ir jautienos produktų kainos buvo pradėtos didinti balandžio mėn. ir atskirose įmonėse per sausį - balandį produktų kainos padidėjo nuo 1,7 proc. iki 32 proc.

Gamintojams didinant kainas, prekybos tinklai antkainius taip pat keitė: vienais atvejais jie buvo didinami, kitais - mažinami. Nustatyti atvejai, kai gamintojams nuo gegužės pradžios padidinus pardavimo kainas, tinklai antkainius sumažindavo kai kuriems virtų deðrų, pieno produktams bei duonos gaminiams. Tačiau nemažai atvejų, kai padidėjus pirkimo kainoms, tinklai antkainius didino. Be to, analizuotose prekybos tinklų parduotuvėse kainos buvo keičiamos ne tik dėl pirkimo kainų padidėjimo, bet ir dėl darbo užmokesčio padidinimo. Didžiausių tinklų parduotuvėse darbo užmokestis nuo metų pradžios iðaugo vidutiniðkai nuo 3 proc. iki 18 proc.

Apibendrinant perdirbimo įmonių ir prekybos tinklų duomenis buvo prieita prie iðvados, kad kainų pakėlimas nuo 2004 m. gegužės 1 d. įvyko dėl objektyviai pagrįstų ekonominių priežasčių.

Pastebėtina, kad kainų kilimas pastaraisiais mėnesiais būdingas ne tik Lietuvai. Kaimyninėse ðalyse daugelio maisto produktų kainos taip pat padidėjo, kai kurių ið jų - gerokai prieð gegužės pirmąją. Pagal turimus duomenis, Latvijoje pieno produktai nuo 2004 m. pradžios pabrango 14 -17,2 proc., Lenkijoje nuo balandžio vidurio iki birželio vidurio paukðtiena pabrango 22 proc., jautiena - 21,7 proc. Estijoje cukrus pabrango kone tris kartus.

Konkurencijos tarybos informacija

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 06 03