Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

Dėl vaistų gamintojų ir didmeninių platintojų prisiimtų įsipareigojimų

2011 06 30

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) atlieka tyrimą dėl ūkio subjektų, užsiimančių didmenine prekyba vaistais, medicinos prekėmis ir medicinos prietaisais, bei šių ūkio subjektų asociacijos veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimams. Šio tyrimo metu nagrinėjami galimi vaistų gamintojų ir didmeninių platintojų draudžiami susitarimai. Atliekant tyrimą buvo nustatyta, kad kai kurios ūkio subjektų tarpusavio sutartyse įtvirtintos nuostatos bei bendradarbiavimo formos gali sudaryti pagrindą neleistinų konkurencijos ribojimų (t.y. perpardavimo kainų nustatymo) atsiradimui.

Atsižvelgdami į tokias aplinkybes, nagrinėjami ūkio subjektai (UAB „Berlin Chemie Menarini Baltic“, UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“, „Fresenius Kabi Polska“ ribotos atsakomybės bendrovė (Baltijos atstovybė), UAB „Viasana“, UAB „Nutricia Baltics“, UAB „Tamro“, UAB „Limedika“ ir UAB „Armila“) pateikė įsipareigojimus, kuriais siekiama pašalinti minėtas sutartines nuostatas bei panaikinti jų pagrindu vykdomas dviprasmiškas bendradarbiavimo formas, ir kurie sudaro prielaidas ateityje išvengti galimų pažeidimų.

Ūkio subjektai įsipareigojo:

1. užtikrinti, kad visose esamose ir (ar) naujai sudaromose vaistų ir (ar) medicinos priemonių distribucijos ar panašaus pobūdžio sutartyse būtų panaikintos ir (ar) nebūtų įrašomos nuostatos, tiesiogiai ar netiesiogiai numatančios (arba kurios gali būti aiškinamos kaip numatančios) didmeninių vaistų pardavėjų pareigą su gamintoju (tiekėju) derinti didmeninių vaistų pardavėjų siūlomas kainas ar kitas sąlygas ligoninių ar kitų biudžetinių įstaigų rengiamuose viešųjų pirkimų konkursuose, dėl kurių, siekiant užtikrinti konkurenciją rinkoje, sprendimą turi priimti pats didmeninis vaistų pardavėjas;

2. užtikrinti, kad tokio pobūdžio nuostatos ir atitinkami veiksmai nebūtų įgyvendinami praktikoje.

3. nurodyti įsipareigojimai bus vykdytini nedelsiant, t.y. nuo atitinkamo Konkurencijos tarybos nutarimo įsigaliojimo dienos. Įsipareigojimai, susiję su atitinkamų galiojančių sutarčių nuostatų pakeitimu, bus įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo atitinkamo nutarimo įsigaliojimo dienos.

4. UAB „Viasana“ papildomai įsipareigojo imtis priemonių, kad visose esamose ir (ar) naujai sudaromose vaistų ir (ar) medicinos priemonių distribucijos ar panašaus pobūdžio sutartyse būtų panaikintos ir (ar) nebūtų įrašomos nuostatos, tiesiogiai ar netiesiogiai numatančios (arba kurios gali būti aiškinamos kaip numatančios) UAB „Viasana“ pareigą su atstovaujamu gamintoju (tiekėju) derinti UAB „Viasana“ didmeniniams vaistų pardavėjams ar tiesiogiai UAB „Viasana“ ligoninių ar kitų biudžetinių įstaigų rengiamuose viešųjų pirkimų konkursuose siūlomas kainas ar kitas sąlygas, dėl kurių, siekiant užtikrinti konkurenciją rinkoje, sprendimą turi priimti pati UAB „Viasana“.

Konkurencijos taryba pateikia išdėstytus ūkio subjektų įsipareigojimus suinteresuotų asmenų vertinimui ir kviečia iki š. m. liepos 15 d. pateikti pasiūlymus bei nuomones šiuo klausimu el.paštu taryba@konkuren.lt. Ūkio subjektų pateikti įsipareigojimai gali būti tyrimo nutraukimo pagrindas pagal Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

Atstovė viešiesiems ryšiams