BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


Dėl Viasat World Limited prisiimamų įsipareigojimų

2011 07 21

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) atlieka 2009 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 1S-52 ir 2010 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1S-182 pradėtą tyrimą dėl Viasat AS ir Viasat World Limited veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams. Tyrimas buvo pradėtas kilus įtarimui, jog Viasat AS ir Viasat World Limited piktnaudžiauja dominuojančia padėtimi platinant Viasat Sport Baltic televizijos kanalą.

Įvertinus Viasat Sport Baltic televizijos kanalo platinimo sąlygas daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugas teikiantiems ūkio subjektams, tyrimo metu nustatyta, jog Viasat AS ir Viasat World Limited galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatas.

Reaguodamas į Konkurencijos tarybos tyrimą ir siekdamas geranoriškai pašalinti identifikuotas problemas, Viasat World Limited kreipėsi į Konkurencijos tarybą su siūlymu apsvarstyti galimybę nutraukti pradėtą tyrimą Viasat World Limited prisiimant įsipareigojimus pagal Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktą. Vadovaudamasis minėta įstatymo nuostata, Viasat World Limited Konkurencijos tarybai pateikė šiuos rašytinius įsipareigojimus:

Viasat World Limited nuo Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo būtų patvirtinti Viasat World Limited įsipareigojimai, rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos įsipareigoja:

1. Visiems daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų teikėjams, pageidaujantiems įsigyti Viasat Sport Baltic kanalą, pasiūlyti įsigyti Viasat Sport Baltic kanalą ne mažiau kaip šiais trimis būdais:

1.1. Viasat „Auksiniame“ TV kanalų pakete, kurį sudarys Viasat Sport Baltic kanalas ir 40-50 filmų, sporto, dokumentikos ir kitokio turinio TV kanalų;

1.2. Viasat sporto TV kanalų pakete, kurį sudarys Viasat Sport Baltic kanalas ir 2-3 kiti sporto turinio TV kanalai;

1.3. Vieną Viasat Sport Baltic kanalą.

2. Taikyti vienodas Viasat Sport Baltic kanalo platinimo sąlygas visiems daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų teikėjams ir užtikrinti visų daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų teikėjų teisę laisvai pasirinkti, kuriuo iš 1 punkte nurodytų būdų įsigyti ir platinti Viasat Sport Baltic kanalą.

3. Bendrovės įsipareigojimai yra taikomi sandoriams, sudaromiems po Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo būtų patvirtinti Viasat World Limited įsipareigojimai, rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Sutartys, kurios sudarytos iki Viasat World Limited įsipareigojimų prisiėmimo dienos ir kuriose nustatytos kitokios Viasat Sport Baltic kanalo įsigijimo ir platinimo sąlygos, lieka galioti iki šių sutarčių galiojimo termino, nustatyto tokiose sutartyse, pabaigos.

4. Bendrovės įsipareigojimai prisiimami 2 metų laikotarpiui, tačiau pasibaigia anksčiau, jei panaikinamas Viasat Sport Baltic kanalas.

Konkurencijos taryba pateikia išdėstytus Viasat World Limited įsipareigojimus suinteresuotų asmenų vertinimui ir kviečia iki š. m. rugpjūčio 5 d. pateikti pasiūlymus bei nuomones šiuo klausimu el. paštu taryba@konkuren.lt. Viasat World Limited pateikti įsipareigojimai gali būti tyrimo nutraukimo pagrindas pagal Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 06 18