BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DELFI.LT SAVININKĖ TURĖS GAUTI KONKURENCIJOS TARYBOS LEIDIMĄ ARBA PARDUOTI „LRYTAS“ AKCIJAS

Konkurencijos taryba pripažino, kad Estijos bendrovė „Ekspress Grupp“, valdanti naujienų portalą delfi.lt, pažeidė Konkurencijos įstatymą, kai nepranešusi institucijai ir negavusi jos leidimo įsigijo įmonę „Lrytas“, valdančią naujienų portalą lrytas.lt.

Tyrimas buvo pradėtas šių metų rugpjūčio 8 d., įvertinus bendrovės „15min“ pateiktą pareiškimą ir surinkus pakankamai duomenų, leidusių įtarti, kad 2022 m. gruodžio 9 d. „Ekspress Grupp“ sandoriui, kurio metu įsigijo 100 proc. „Lrytas“ akcijų, reikėjo gauti Konkurencijos tarybos leidimą, nes įmonių pajamos viršijo Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas.

Įstatyme numatyta, kad apie planuojamą sandorį privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti jos leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių bendrovių suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš sandorį metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno sandorio dalyvio bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje viršija 2 mln. Eur. Pranešimas apie koncentraciją turi būti pateiktas Konkurencijos tarybai iki sandorio įgyvendinimo.

„Ekspress Grupp“ laikėsi nuomonės, kad jai nekilo pareigos apie koncentraciją pranešti Konkurencijos tarybai, nes bendrosios sandorio dalyvių pajamos nesiekė 20 mln. Eur, kadangi bendrovės „Lrytas“ pajamos už reklamos ploto pardavimą, gautos iš užsienyje registruotų klientų, esą neturėtų būti priskirtos pajamoms, gautoms Lietuvos Respublikoje.

Vis dėlto Konkurencijos tarybos vertinimu, iš užsienyje registruotų klientų gautos bendrovės „Lrytas“ pajamos laikytinos pajamomis, gautomis Lietuvos Respublikoje, nes skaičiuojant bendrąsias pajamas yra svarbu atsižvelgti, kur vyksta konkurencija, o ne į reklamos ploto pirkėjų registracijos adresą. Lietuviškų interneto naujienų portalų konkurencija dėl reklamos pajamų, kaip nustatė institucijos ekspertai, vyksta Lietuvos Respublikoje, kadangi užsienyje registruoti reklamos ploto pirkėjai per portalą lrytas.lt tikisi pasiekti būtent mūsų šalies auditoriją, besidominčią Lietuvos ir užsienio aktualijomis.

Konkurencijos taryba konstatavo, kad „Lrytas“ pajamos, gautos iš užsienio reklamos ploto pirkėjų, yra laikytinos Lietuvos Respublikoje gautomis pajamomis, o bendrosios koncentracijos dalyvių pajamos 2022 m. viršijo įstatyme numatytą 20 mln. Eur ribą.

Įvertinusi visas aplinkybes, Konkurencijos taryba nustatė, kad „Ekspress Grupp“ pažeidė Konkurencijos įstatymą, kai įsigijo 100 proc. „Lrytas“ akcijų, apie tai nepranešusi institucijai ir negavusi jos leidimo įgyvendino koncentraciją, todėl Estijos bendrovei skyrė 140 460 Eur baudą. Įmonė taip pat įpareigota ne vėliau kaip per 2 mėnesius nutraukti pažeidimą arba atkurti ankstesnę padėtį ar pašalinti pažeidimo pasekmes.

Konkurencijos tarybos pirmininkė Jolanta Ivanauskienė teigė, kad koncentracijų priežiūra nėra formalumas – tai svarbus instrumentas, siekiant apsaugoti veiksmingą konkurenciją rinkoje. Koncentracijos įgyvendinimas nepateikus pranešimo Konkurencijos tarybai ir negavus jos leidimo yra laikytinas pavojingu pažeidimu, ką patvirtina ir Europos Komisijos bei Europos Sąjungos bei nacionalinių teismų praktika.

„Sandorius planuojantys verslo atstovai negali ignoruoti jiems Konkurencijos įstatyme numatytos pareigos kreiptis į Konkurencijos tarybą ir gauti leidimą iki koncentracijos įgyvendinimo. Tokia pareiga ir yra numatyta įstatyme, kad mūsų institucija turėtų galimybę įvertinti galimas koncentracijos pasekmes rinkai, ar nėra grėsmės, jog tam tikras sandoris gali reikšmingai sumažinti konkurenciją, dėl ko vartotojai susidurtų su didesnėmis kainomis, mažesniu prekių ir paslaugų pasirinkimu, blogesne kokybe“, – akcentavo J. Ivanauskienė.

Ji pabrėžė, kad, jeigu sandorį planuojantiems verslo atstovams kyla klausimų, ar reikia gauti Konkurencijos tarybos leidimą, jie gali kreiptis į institucijos ekspertus pasikonsultuoti – ko minėtos koncentracijos atveju šalys nepadarė.

Nutarimas gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui per vieną mėnesį nuo jo įteikimo arba paskelbimo Konkurencijos tarybos interneto svetainėje dienos.

---

PAPILDOMI KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Kodėl Konkurencijos taryba tyrimą pradėjo šių metų rugpjūčio 8 d., nors sandoris įvyko 2022 m. gruodžio 9 d.?

Apie „Ekspress Grupp“ įvykdytą koncentraciją Konkurencijos taryba sužinojo iš viešai sandorio šalių bei kitų žiniasklaidos priemonių paskelbtos informacijos. Institucija dėl sandorio gavo skundą iš bendrovės „15min“, taip pat kreipėsi į koncentracijos dalyvius, prašydama pateikti daugiau su įgyvendintu sandoriu susijusių duomenų, kad galėtų įvertinti, ar yra pagrindo įtarti apie nepraneštą koncentraciją. Tik gavus ir išanalizavus visą informaciją, kuri leido įtarti galimą Konkurencijos įstatymo pažeidimą, buvo priimtas sprendimas pradėti tyrimą.

Kodėl Konkurencijos taryba ir „Ekspress Grupp“, remdamosi tai pačiais Europos Komisijos išaiškinimais, skirtingai traktuoja pajamų priskyrimo aspektus?

„Ekspress Grupp“ laikėsi pozicijos, kad apskaičiuojant bendrąsias pajamas turi būti vertinama tik tai, kur yra įsisteigęs atitinkamas prekes ar paslaugas perkantis pirkėjas. Tačiau bendrovė ignoravo su pajamų priskyrimo klausimu susijusius Europos Komisijos išaiškinimus, kad apyvartą reikėtų priskirti tai vietai, kurioje konkuruojama su kitais tiekėjais. Paprastai apyvarta taip pat priskiriama vietai, kurioje turi būti vykdomas sutartyje numatytas veiksmas, t. y. kur iš tiesų teikiama paslauga ir pristatomas produktas. Taigi, atsižvelgiant į Europos Komisijos išaiškinimus, pajamų priskyrimo klausimas neturi būti sprendžiamas formaliai, tik atsižvelgiant į pirkėjo įsisteigimo vietą.

Interneto naujienų portalas lrytas.lt konkuruoja su kitais interneto naujienų portalais kuriant turinį, orientuotą į Lietuvos Respublikos auditoriją, tam, kad galėtų pritraukti reklamos (ploto) paslaugas portale lrytas.lt norinčius pirkti klientus. Taigi, Konkurencijos tarybos vertinimu, konkurencija dėl reklamos (ploto) pardavimo interneto naujienų portale vyksta Lietuvos Respublikoje, tad ir tokias pajamas reikia priskirti gautoms Lietuvos Respublikoje.

Ar tyrimui buvo reikšmingas faktas, kad „Ekspress Grupp“ bendrovę „Lrytas“ įsigijo netiesiogiai per naujai įsteigtą savo kontroliuojamą įmonę „Satyre“, kuri iki tol veiklos nevykdė ir pajamų negavo?

Ne, šis faktas nebuvo reikšmingas. Konkurencijos įstatyme numatyta, kad jei koncentracijoje dalyvauja bendrovė, kuri priklauso susijusių ūkio subjektų grupei, bendrosios pajamos skaičiuojamos kaip visų grupei priklausančių ūkio subjektų bendrųjų pajamų suma. Kadangi „Satyre“ sandorio metu priklausė susijusių ūkio subjektų grupei, „Ekspress Grupp“ pajamos buvo skaičiuojamos vertinant visų grupei priklausančių ūkio subjektų pajamas. Visgi, kaip jau minėta, pagal Konkurencijos įstatymą pajamos yra skaičiuojamos Lietuvos Respublikoje, todėl Konkurencijos taryba vertino, kiek pajamų „Ekspress Grupp“ ir su ja susiję ūkio subjektai gavo Lietuvoje.

„Ekspress Grupp“ yra įpareigota per 2 mėnesius nutraukti pažeidimą arba atkurti ankstesnę padėtį. Kaip ji tą gali padaryti? Kas gresia, jeigu bendrovė laiku nevykdys įpareigojimų?

„Ekspress Grupp“ gali pasirinkti nutarime nurodytas alternatyvas. Pavyzdžiui, pateikti Konkurencijos tarybai pranešimą apie koncentraciją, kurį išnagrinėjusi institucija spręs, ar duoti leidimą vykdyti sandorį. Bendrovė taip pat gali parduoti šiuo metu valdomas įmonės „Lrytas“ akcijas.

Jeigu ūkio subjektas neįvykdo įpareigojimų per numatytą terminą, Konkurencijos taryba, vadovaudamasi Konkurencijos įstatymu, gali pradėti tyrimą dėl įpareigojimų nevykdymo.

Atnaujinta: 2023 12 22