BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DRAUDŽIAMAS SUSITARIMAS KONKURSUOSE DĖL KONSULTACINIŲ PASLAUGŲ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ PARAMAI GAUTI

2006 06 22

Konkurencijos taryba, posėdyje išnagrinėjusi baigto tyrimo išvadas, nutarė, kad ūkio subjektai – UAB „Eurointegracijos projektai“, VšĮ „ Perspektyvių inovacijų agentūra“ ir UAB „Apskaitos sprendimai“( dabartinis pavadinimas UAB „Mag Solutions“), dalyvavę konkursuose dėl konsultacinių paslaugų ES struktūrinių fondų paramai gauti, buvo sudarę draudžiamą susitarimą ir tokiais veiksmais pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Už Konkurencijos įstatymo pažeidimą skirtos baudos: UAB „Eurointegracijos projektai“- 3 proc. bendrųjų metinių pajamų dydžio ( 41 676 Lt), VšĮ „ Perspektyvių inovacijų agentūra“- 3 proc. bendrųjų metinių pajamų dydžio ( 2 958 Lt), UAB „Mag Solutions“- 1000 Lt.

Tyrimą Konkurencijos taryba pradėjo pagal Lietuvos verslo paramos agentūros prašymą. Įvertinus tyrimo metu sukauptus faktus ir nustatytas aplinkybes, paaiškėjo, kad draudžiamus susitarimus minimi ūkio subjektai sudarė pateikdami paslaugas pirkusioms organizacijoms suderintus konkursinius pasiūlymus, taip pat ir konkursines kainas. Minimi ūkio subjektai dalyvavo konkursuose rengiant projektus Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti pagal Lietuvos 2004-2006 m. Bendrojo programavimo dokumento priemonę „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio energetikos efektyvumo užtikrinimas“. Šių konkursų organizatoriai ir konsultacinių paslaugų pagrindiniai pirkėjai – Lietuvos vidurinės, verslo ir specialiosios mokyklos, ligoninės, globos namai, pensionatai, apskričių ir savivaldybių administracijos, kurie siekia gauti finansinę paramą iš ES struktūrinių fondų savo pastatų energetinio ūkio renovacijai, modernizavimui, plėtrai ir kitiems panašiems tikslams.

Tyrimas parodė, kad konkursuose perkamų konsultacinių paslaugų dėl pastatų energetinio audito, investicinio projekto ir paraiškos parengimo ES struktūrinių fondų finansinei paramai gauti pagrindinės laimėtojos - UAB „Eurointegracijos projektai“ sėkmę nulėmė tai, kad VšĮ „ Perspektyvių inovacijų agentūra“ ir UAB „Apskaitos sprendimai“ faktiškai su šia bendrove konkursuose nekonkuravo. Dėl draudžiamo susitarimo buvo sudarytos sąlygos UAB „Eurointegracijos projektai“ laimėti konkursus, ir tokiu būdu buvo ribojama konkurencija atitinkamoje konsultacinių paslaugų dėl ES struktūrinių fondų paramos rinkoje. Tyrimo laikotarpis – 2004 m. ir 2005 m. I ketvirtį vykę konkursai.

Vadovaujantis Lietuvos verslo paramos agentūros informacija tyrimo metu buvo nustatyta, kad UAB „Eurointegracijos projektai“, VšĮ „Perspektyvių inovacijų agentūra“ ir UAB „Apskaitos sprendimai“ kartu dalyvavo įvairiuose Lietuvos miestuose vykusiuose 64 konkursuose, iš kurių UAB „Eurointegracijos projektai“ laimėjo šešiasdešimt, VšĮ „Perspektyvių inovacijų agentūra“- keturis konkursus, o UAB „Apskaitos sprendimai“ – nė vieno. Konkurencijos tarybos specialistams ištyrus dalį šių konkursų, paaiškėjo, kad visos trys įmonės konkursuose pateikdavo vienodai užpildytas pasiūlymų formas, taip pat glaudžiai bendradarbiavo per atsakingus už konkursus asmenis. Konkursuose turėjusios būti konkurentėmis įmonės, sudariusios draudžiamą susitarimą pateikti konkursams suderintus pasiūlymus, sukurdavo sąlygas UAB „Eurointegracijos projektai“ laimėti daug konkursų ir tapti šios rinkos lydere. Kitos draudžiamame susitarime dalyvavusios įmonės - pirmiausia VšĮ „Perspektyvių inovacijų agentūra“ siekė parodyti, kad tarpusavyje yra konkuruojama: konkurse dalyvauja ne viena, o kelios įmonės, siūlančios skirtingas kainas. Siekdamos šio tikslo, įmonės suderindavo savo siūlomų paslaugų kainas taip, kad mažiausia siūloma kaina būtų konkursą turinčios laimėti bendrovės, o kitų dviejų konkurenčių – didesnės. Tokiu būdu susitarus buvo sukurta žalinga dalyvavimo konkursuose sistema.

Konkurencijos taryba konstatavo, kad šios trys įmonės derino bendrus veiksmus tirtuose konkursuose ir pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, draudžiančią visus susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja arba gali riboti konkurenciją, įskaitant konkurentų susitarimą dalyvauti ir pateikti suderintus pasiūlymus konkursuose. Tyrimo metu surinkti įrodymai leido daryti išvadą, kad sudarant draudžiamus susitarimus aktyviai dalyvavo dvi įmonės – UAB „Eurointegracijos projektai“ ir VšĮ „Perspektyvių inovacijų agentūra“, o UAB „Apskaitos sprendimai“ vaidmuo buvo pasyvus.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 02 03