Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DUOTAS LEIDIMAS INVESTICINĖMS BENDROVĖMS STEIGTI NAUJĄ ĮMONĘ ENERGETIKOS SEKTORIUJE

1660.jpg

Bendrovės „GECO investicijos“ ir „Idex Nordic“ galės steigti naują juridinį asmenį ir įgyti bendrąją jo kontrolę. Leidimą vykdyti šią koncentraciją davė Konkurencijos taryba.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2020 m. kovo 23 d. Planuojama, kad naujai steigiama bendrovė investuos į energetikos projektus ir jų plėtrą.

Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„GECO investicijos“ vykdo investicinę veiklą. Vieni su ja susiję ūkio subjektai Lietuvoje investuoja į finansų sektoriaus įmones, nekilnojamojo turto objektus, juos valdo ir nuomoja, teikia investicijų valdymo ir finansines konsultacijas, informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo paslaugas, vykdo elektroninę prekybą ir į ją investuoja, kiti – užsiima agrocheminių produktų ir trąšų, variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų,  statybos ir remonto darbams skirtų medžiagų, buitinės įrangos bei prietaisų prekyba ir kita veikla.

Su „Idex Nordic“, kuri vykdo investicinę ir verslo konsultavimo veiklą, susijusios įmonės užsiima energijos iš biomasės gamyba ir prekyba, stato ir plėtoja biomasės katilines, vysto ir valdo energetikos objektus, diegia ir eksploatuoja šildymo, ventiliacijos bei oro kondicionavimo sistemas, gamina biokurą (bei jo smulkinimą) ir juo prekiauja, teikia energetikos objektų valdymo, miškininkystės ir apleistų teritorijų tvarkymo darbų bei transporto paslaugas.

Su „Idex Nordic“ susiję ūkio subjektai kitose Europos Sąjungos šalyse vykdo kontroliuojančių bendrovių veiklą, užsiima su energijos gamyba, tiekimu ar racionaliu jos naudojimu susijusios įrangos projektavimu, gamyba, prekyba ar naudojimu, įvairaus turto įsigijimu, vystymu ir pardavimu, taip pat – vykdo veiklą, susijusią su pastatų naudojimu ir bendrąja priežiūra, dalyvauja valdant energetikos sektoriaus bendroves Prancūzijoje ir kitose šalyse.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.