Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


DVIGUBAI PADIDINTA LEISTINA NEREIKŠMINGOS PAGALBOS SUMA

2007 02 21

Konkurencijos taryba, kuri koordinuoja valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės, klausimus, surengė susitikimą su ministerijų, savivaldybių ir kitų institucijų atstovais. Susitikimo metu Konkurencijos tarybos Valstybės pagalbos skyriaus specialistai supažindino su nuo 2007 m. sausio 1 d. įsigaliojusiomis nereikšmingos pagalbos teikimo nuostatomis.

Tarp svarbiausių nereikšmingos pagalbos reglamentavimo naujovių paminėtinas nereikšmingos pagalbos sumos padidinimas nuo 100 tūkst. eurų iki 200 tūkst. eurų vienam ūkio subjektui. Ši suma bus apskaičiuojama sudedant per einamuosius mokestinius metus bei per praėjusius dvejus mokestinius metus ūkio subjektui suteiktą nereikšmingą pagalbą. Pažymėtina, jog nereikšminga pagalba su tam tikrais apribojimais galės būti teikiama žemės ūkio produktų, išvardytų Europos Bendrijos steigimo sutarties I priede (išskyrus žuvininkystės produktus), perdirbimo ir prekybos veiklai, transporto sektoriui. Pagal anksčiau taikyto reglamento nuostatas nereikšminga pagalba šiems sektoriams negalėjo būti teikiama. Naujosios taisyklės numato ir tam tikrus nereikšmingos pagalbos teikimo apribojimus, kurių anksčiau nebuvo. Nereikšminga pagalba negalės būti teikiama sunkumų patiriančioms įmonėms. Taip pat apribojamos nereikšmingos pagalbos teikimo formos – galės būti teikiama tik skaidri pagalba, t. y. tokia pagalba, kurią įmanoma tiksliai apskaičiuoti neatliekant rizikos vertinimo. Pagal naująsias taisykles nereikšminga pagalba nebus kaupiama su valstybės pagalba, skiriama toms pačioms reikalavimus atitinkančioms išlaidoms padengti, jeigu dėl tokio pagalbos kaupimo kiekvienu atveju atskirai nustatytas pagalbos intensyvumas viršytų leistiną dydį.

Konkurencijos tarybos specialistai atsakė į susitikimo dalyvių pateiktus klausimus.

Atsižvelgusi į tai, jog Europos Komisija vykdo Europos Sąjungos valstybės pagalbą reglamentuojančių taisyklių reformą bei keičia daug šios srities teisės aktų, Konkurencijos taryba ir ateityje planuoja rengti susitikimus su suinteresuotų institucijų atstovais, kurių metu bus supažindinama su valstybės pagalbos reglamentavimo naujovėmis.

Atstovė viešiesiems ryšiams