BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

EK PASKELBĖ NAUJUS VALSTYBĖS PAGALBOS TEIKIMĄ REGLAMENTUOJANČIUS DOKUMENTUS

2014 05 23

Gegužės 21 d. Europos Komisija, vykdydama valstybės pagalbos modernizavimą, savo interneto svetainėje paskelbė:

  • Atnaujintą Valstybės pagalbos bendrosios išimties reglamentą, kuris įsigalios 2014 m. liepos 1 d. Reglamentas nustato valstybės pagalbos rūšis, kurioms taikoma išimtis dėl išankstinio pranešimo Europos Komisijai, ir tokios išimties taikymo sąlygas.
  • Komunikatą, kuriame yra įtvirtintas naujas skaidrumo principas, t.y. apie kiekvieną suteiktos valstybės pagalbos, viršijančios 500000 eurų, atvejį valstybės narės turės paskelbti tokią privalomą informaciją: kas yra pagalbos gavėjas, koks suteiktos pagalbos dydis, kokiam tikslui ir kokiu teisiniu pagrindu buvo suteikta pagalba.
  • Komunikatą, nustatantį kriterijus, kuriais remiantis EK vertins moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms (R&D&I) teikiamos pagalbos priemones, apie kurias reikia pranešti EK dėl jų poveikio konkurencijai.

Daugiau informacijos apie valstybės pagalbos taisyklių modernizavimą, jau priimtus teisės aktus, parengtus projektus ir kt. skelbiama Europos Komisijos interneto svetainėje http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html.

Konkurencijos taryba koordinuoja valstybės pagalbos, kuriai taikomos Europos Sąjungos valstybės pagalbos taisyklės, teikimą.

Konkurencijos tarybos ekspertai Vyriausybės nustatyta tvarka taip pat atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę, teikia valstybės pagalbos teikėjams išvadas ir rekomendacijas, kaupia informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą Lietuvos ūkio subjektams ir teikia ją Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms. Be to, Konkurencijos taryba tvarko Suteiktos valstybės pagalbos registrą.

Konkurencijos tarybos ekspertai reguliariai rengia mokymus ES struktūrinius fondus administruojančioms institucijoms, o 2014 m. rudenį ketina surengti išvažiuojamųjų seminarų ciklą Lietuvos regionuose.

Kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį Konkurencijos taryba kviečia konsultuotis, ketinančius gauti arba jau gaunančius valstybės pagalbą, ūkio subjektus. Maloniai prašome į konsultacijas registruotis tel. (8 5) 2613157 arba el. paštu: laima.kirkilovskiene@kt.gov.lt.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 06 18