Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


EK PATVIRTINO LIETUVOS PARAMOS SCHEMĄ VERSLUI, NUKENTĖJUSIAM DĖL RUSIJOS KARO UKRAINOJE

2022 06 03
office-with-documents-money-accounts.jpg

Europos Komisija (EK) patvirtino 20 mln. Eur vertės Lietuvos valstybės pagalbos schemą, skirtą remti įvairių sektorių ūkio subjektus, nukentėjusius dėl Rusijos karinės invazijos į Ukrainą. Ši priemonė leis Lietuvai sušvelninti karo Ukrainoje ekonominį poveikį ir toliau remti įmones įvairiuose sektoriuose, kuriuos paveikė dabartinė krizė ir su ja susijusios sankcijos.

Pagal šią priemonę, kurią administruos INVEGA, pagalba bus teikiama garantijų forma dėl naujų paskolų ir lizingo. Priemonės tikslas – padėti užtikrinti įmonių likvidumą. Ja galės pasinaudoti įvairių sektorių įmonės, išskyrus kredito ir finansų įstaigas.

Reikalavimus atitinkantiems pareiškėjams bus taikoma valstybės garantija, neviršijanti 90 proc. paskolos ar lizingo sumos. Didžiausia paskolos arba finansinės nuomos suma, kuriai gali būti suteikta valstybės garantija, vienam gavėjui bus lygi 15 proc. jo vidutinės bendros metinės apyvartos per paskutinius trejus užbaigtus ataskaitinius laikotarpius arba 50 proc. energijos sąnaudų, patirtų per 12 mėnesių laikotarpį iki paraiškos pagalbai gauti pateikimo.

Schema buvo patvirtinta pagal EK komunikatą – Laikinąją valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti krizės sąlygomis reaguojant į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, sistemą. Komunikatą EK priėmė 2022 m. kovo 23 d., pripažindama, kad ES šalių ekonomika patiria didelių sutrikimų.

Konkurencijos taryba, kaip koordinuojanti institucija valstybės pagalbos klausimais, nuolat konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą valdžios institucijoms dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo paramos priemonėms.