Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

EK PRATĘSĖ VISUOTINĖS EKONOMINĖS SVARBOS PASLAUGOMS TAIKOMO DE MINIMIS REGLAMENTO GALIOJIMĄ IR PATIKSLINO JO TAIKYMO SRITĮ

belgium-3595351_1920 (2).jpg

Europos Komisija (EK) priėmė reglamentą, kuriuo pratęsiamas 2012 m. balandžio 25 d. de minimis pagalbos reglamento galiojimas ir laikinai leidžiama teikti mažareikšmę pagalbą visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms, patiriančioms sunkumų dėl COVID-19 pandemijos poveikio.

Nauju teisės aktu pratęsiamas anksčiau taikyto reglamento „Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai, skiriamai visuotinės ekonominės svarbos paslaugas teikiančioms įmonėms“ galiojimas dar trejiems metams, t. y. iki 2023 m. gruodžio 31 d. Be to, šis reglamentas laikinai galės būti taikomas įmonėms, kurios patyrė sunkumų 2020 m. sausio 1 d. – 2021 m. birželio 30 d. laikotarpiu, jeigu jos nebuvo laikomos sunkumų patiriančiomis 2019 m. gruodžio 31 d.

Teisės akto pakeitimas priimtas siekiant jo pratęsimo trukmę suderinti su EK reglamento (ES) Nr. 1407/2013 pratęsimo trukme. Ribotos trukmės pratęsimas turėtų padėti užtikrinti teisinį tikrumą įmonėms, kurioms pavesta teikti visuotinės ekonominės svarbos paslaugas.

Taip pat pakeitimu siekiama užtikrinti teisės akto suderinamumą su EK priimtomis bendromis atsakomosiomis politikos priemonėmis, susijusiomis su ekonominėmis ir finansinėmis pasekmėmis, kurias įmonės patiria dėl COVID-19 protrūkio.