BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

EKSPERTŲ PARAMA ARMĖNIJAI - REIKŠMINGA

2012 01 18

Baigiasi pirmieji Europos Sąjungos Dvynių projekto „Konkurencijos ir valstybės pagalbos įstatymų įgyvendinimo stiprinimas Armėnijoje“ metai. Įgyvendinant šio projekto tikslus - perduodant sėkmingą Vokietijos ir Lietuvos patirtį prisidėti prie Armėnijos ekonomikos konkurencingumo didinimo ir funkcionuojančios rinkos ekonomikos plėtros šioje šalyje – Konkurencijos tarybos atstovų indėlis buvo reikšmingas. Pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais nuolatine šio Dvynių projekto patarėja buvo Vokietijos atstovė Gunda Schumann, o antriesiems metams nuolatiniu patarėju paskirtas Konkurencijos tarybos Ekonominės analizės grupės patarėjas Šarūnas Pajarskas, pradėsiantis eiti pareigas Armėnijoje nuo sausio pabaigos.

Konkurencijos tarybos atstovai per pirmuosius projekto įgyvendinimo metus Armėnijos konkurencijos institucijai teikė ekspertų paslaugas - rengė įvairias praktines konsultacijas, seminarus, mokymus, diskusijas konkurencijos ir valstybės pagalbos įstatymų tobulinimo ir įgyvendinimo srityse. Kiekvieną mėnesį Konkurencijos tarybos atstovai lankydavosi Armėnijos valstybinės ekonominės konkurencijos apsaugos komisijoje ir kartu su projekto partnerės Vokietijos atstovais atlikdavo konkrečias projekto užduotis, kurių viena svarbiausių – padėti kolegoms iš Armėnijos parengti Valstybės pagalbos įstatymo projektą ir patobulintą jų šalies Konkurencijos įstatymo projektą. Po keitimosi nuomonėmis ir diskusijų buvo parengtas Valstybės pagalbos įstatymo projektas bei galutinis Armėnijos konkurencijos įstatymo pakeitimų projektas. Taip pat atlikti Armėnijos valstybinės ekonominės konkurencijos apsaugos komisijos institucinės struktūros bei veiklos, susijusios su konkurencijos teisės įgyvendinimu, preliminarūs vertinimai: išanalizuotos institucijos veiklos prioritetų kryptys, jų kaita, įvertintas pastarųjų dvejų metų konkurencijos teisės įgyvendinimas draudžiamų susitarimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi bylose, koncentracijų kontrolės bei rinkų tyrimų srityse, pokyčiai teismų praktikoje. Preliminaraus vertinimo išvadose pastebėtas institucijos veiklos progresas, nurodyti trūkumai, pateiktos rekomendacijos veiklai tobulinti. 2011 m. lapkritį į stažuotę Konkurencijos taryboje buvo atvykę penki Armėnijos valstybinės ekonominės konkurencijos apsaugos komisijos darbuotojai.

Vykdant projektą 2012 metais numatyta įvairi ekspertų pagalba – seminarai koncentracijų, vertikalių apribojimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, reguliuojamų sektorių, patikrinimų atlikimo temomis, praktinės konsultacijos Armėnijos valstybinės ekonominės konkurencijos apsaugos komisijos personalui, taip pat seminaras teisėjams ir kt. Valstybės pagalbos srityje ekspertai padės rengiant poįstatyminius teisės aktus, planuojami seminarai ir praktinės konsultacijos įvairiais valstybės pagalbos klausimais.

Informacija apie projektą. Europos Sąjungos Dvynių programos projektas „Konkurencijos ir valstybės pagalbos įstatymų įgyvendinimo stiprinimas Armėnijoje“ įgyvendinamas Vokietijos federalinės ekonomikos ir technologijos ministerijos, kaip vyresniojo partnerio, bei Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos, kaip jaunesniojo partnerio, pajėgomis. Tai pirmasis 1,1 milijono eurų vertės dvejų metų trukmės Europos Sąjungos Dvynių projektas, kurį kartu su partneriais iš Vokietijos laimėjo Konkurencijos taryba.

Išsamiau apie projektą ir jo vykdymą -http://www.konkuren.lt/index.php?show=dvyniai

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 06 25