Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

EUROPOS IR LIETUVOS KONKURENCIJOS TEISĖ - SPECIALIUOSE LEIDINIUOSE

2005 08 24

Konkurencijos taryba išleido tris dokumentų rinkinius, kuriuose išspausdinti konkurencijos politiką reglamentuojantys teisės aktai.

Leidinyje „Europos Bendrijos konkurencijos taisyklės“ lietuvių kalba pateikti galiojantys svarbiausi Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos reglamentai ir su jais susiję dokumentai, nustatantys konkurencijos priežiūros taisykles Europos Sąjungoje.

Leidinyje „Lietuvos konkurencijos teisė“ pateikta aktuali Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo redakcija ir vertimas į anglų kalbą, taip pat galiojantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Konkurencijos tarybos nutarimai, reglamentuojantys rinkos apibrėžimą, dominuojančios padėties nustatymą, koncentracijos kontrolę, baudų skyrimą ir kitus svarbiausius konkurencijos priežiūros klausimus. Kadangi leidimų vykdyti koncentraciją į Konkurencijos tarybą neretai kreipiasi ir užsienio ūkio subjektai, tai leidinyje išspausdintas Konkurencijos tarybos nutarimo „Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarka“ vertimas į anglų kalbą. Taip pat yra išspausdinti Konkurencijos tarybos nuostatai ir jos darbo reglamentas.

Jei anksčiau paminėti leidiniai yra aktualūs ir reikalingi visiems, kuriems tenka vadovautis konkurenciją reglamentuojančiais dokumentais, tai trečiasis leidinys - „Bendradarbiavimo Europos konkurencijos tinkle vadovas“ yra skirtas vidaus naudojimui.

Konkurencijos tarybos Konkurencijos politikos ir užsienio ryšių skyrius šiuos aktualius leidinius išleido pasinaudojęs PHARE techninės pagalbos projekto „Konkurencijos tarybos stiprinimas konkurencijos srityje“ lėšomis.

Atstovė viešiesiems ryšiams