Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


EUROPOS KOMISIJA PATVIRTINO NAUJĄ VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLIŲ, PAGAL KURIAS VERTINAMOS VIEŠOSIOS KOMPENSACIJOS UŽ VISUOTINĖS EKONOMINĖS SVARBOS PASLAUGAS, RINKINĮ

2011 12 23

2011 m. gruodžio 20 d. Europos Komisija priėmė valstybės pagalbos taisyklių, pagal kurias vertinamos viešosios kompensacijos už visuotinės ekonominės svarbos paslaugas (VESP), rinkinį. Naujai išdėstytų taisyklių rinkinyje aiškiau išdėstomi pagrindiniai valstybės pagalbos principai, aiškiau apibrėžiamos sąvokos. Taip pat naujose taisyklės nustatytas diversifikuotas ir proporcingas požiūris – smulkioms, vietinės reikšmės ar socialinės paskirties VESP taikomos paprastesnės taisyklės, o didelio masto VESP vertinamos daugiau dėmesio skiriant konkurencijos klausimams.  

Naująjį dokumentų rinkinį, kuris bus taikomas visoms institucijoms (nacionalinėms, regioninėms ir vietinėms), sudaro keturi dokumentai:

1) Naujasis komunikatas, kuriame aiškiau apibrėžiamos pagrindinės su VESP susijusios valstybės pagalbos sąvokos, tokios kaip „pagalba“, „VESP“, „ekonominė veikla“, „viešojo pirkimo procedūrų konvergencija“, „pagalbos nebuvimas“ ir kt.;

2) Patikslintas sprendimas, kuriuo valstybės narės atleidžiamos nuo įpareigojimo pranešti apie kompensacijas už tam tikros rūšies VESP Komisijai. Ši išimtis taikoma ne tik ligoninėms ir socialiniam būstui, bet ir daugeliui kitų socialinių paslaugų, o kitai VESP veiklai nustatyta mažesnė kompensacijos riba, nuo kurios taikomas įpareigojimas pranešti.

3) Patikslintos bendrosios nuostatos, kuriomis remiantis vertinamos socialinių paslaugų neteikiantiems veiklos vykdytojams skiriamos didelės kompensacijų sumos. Apie šiuos atvejus būtina pranešti Komisijai ir jie gali būti paskelbti suderinami, jei atitinka tam tikrus kriterijus. Naujosiomis taisyklėmis visų pirma nustatoma tikslesnė kompensacijos sumos nustatymo metodika, taip pat reikalaujama, kad valstybės narės į kompensacijų mechanizmus įtrauktų su veiksmingumu susijusias paskatas, kad būtų laikomasi ES viešojo pirkimo taisyklių ir kad požiūris į tų pačių paslaugų teikėjus nustatant kompensaciją būtų vienodas.

4) Naujasis De minimis reglamento pasiūlymas, kuriuo nustatoma, kad tam tikros ribos neviršijančios kompensacijos pagal valstybės pagalbos taisykles nebus išsamiai nagrinėjamos, turėtų būti priimtas 2012 m. pavasarį, pasibaigus paskutiniam konsultacijų etapui.

Naujasis teisės dokumentų rinkinys (trijų jau priimtų dokumentų tekstai) pateiktas adresu: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html

Atstovė viešiesiems ryšiams