BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

EUROPOS KOMISIJOS PAREIGŪNŲ VIZITO LIETUVOJE METU – IŠSKIRTINIS DĖMESYS VALSTYBĖS PAGALBOS KONTROLEI

2014 06 04

Š. m. birželio 3 d. Konkurencijos tarybos atstovai kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovais dalyvavo susitikime su Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato ir Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje pareigūnais. Susitikimo tikslas – aptarti pokyčius Lietuvoje teikiamos valstybės pagalbos kontrolės sistemoje, atsižvelgiant į Europos Sąjungoje vykdomą valstybės pagalbos modernizavimą.

Išskirtinis Europos Komisijos dėmesys buvo skiriamas Lietuvos valstybės pagalbos kontrolės veiksmingumo didinimui – ir visame šalies ūkyje, ir atskiruose jo sektoriuose (ypač energetikoje).

Susitikimo metu buvo diskutuojama apie Konkurencijos tarybos vaidmenį. Ypatingas dėmesys skirtas mechanizmams, kurie užtikrintų deramą Konkurencijos tarybos nuomonės dėl galimos valstybės pagalbos ir jos suderinamumo su Europos Sąjungos teisės aktais viešumą, aptarti. Taip pat kalbėta apie galimybę Konkurencijos tarybai atlikti valstybės pagalbos priemonių ex post vertinimą, kuris turės būti atliekamas atsižvelgiant į didelį atitinkamai priemonei skirtą biudžetą arba Europos Komisijos sprendimu dėl reikšmingų konkurencijos iškraipymų grėsmės.

Sutarta dėl būtinybės tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų darbuotojų žinias apie tai, kas yra valstybės pagalba ir kokie reikalavimai jos teikimui nustatyti Europos Sąjungos teisės aktuose. Nors Konkurencijos taryba didelį dėmesį skiria švietimui ir konkurencijos pažeidimų prevencijaibūtina dar plačiau informuoti ir fizinius ir juridinius asmenis apie jų teisę kreiptis į teismą, jei jie jaučiasi nukentėję dėl neteisėtos valstybės pagalbos įgyvendinimo, ir reikalauti uždrausti išmokėti neteisėtą valstybės pagalbą, susigrąžinti išmokėtą pagalbą (su palūkanomis)ar gauti žalos atlyginimą.

Europos Komisija tikisi, kad  dėl platesnio bendrosios išimties taikymo sumažės valstybės pagalbos atvejų, reikalaujančių Komisijos patvirtinimo. Europos Komisijos atstovai taip pat nurodė, kad numato atlikti išsamią energetikos sektoriuje Europos Sąjungos valstybių taikomų paramos priemonių analizę. Tuo atveju, jei Europos Komisija tam tikras Lietuvoje taikomas paramos priemonės įvertintų kaip nesuderinamas su bendrąja rinka, tokia parama turėtų būti išieškota iš visų jos gavėjų su palūkanomis už laikotarpį nuo valstybės pagalbos išmokėjimo iki jos grąžinimo.

Konkurencijos kultūros sklaida – vienas iš Konkurencijos tarybos veiklos prioritetų. Mokymus ES struktūrinius fondus administruojančioms institucijoms Konkurencijos taryba šiemet rengia jau trečią kartą. 2014 m. rudenį numatyta išsami mokymų programa Lietuvos regionuose.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 04 21