Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


GERANORIŠKAS SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMAS SU KONKURENCIJOS TARYBA LEIDŽIA IŠVENGTI NEPAGRĮSTŲ KONKURENCIJOS APRIBOJIMŲ

2011 12 12

Konkurencijos taryba, vykdydama Konkurencijos įstatymo priežiūrą, ne tik baudžia už pažeidimus, bet ir rūpinasi pažeidimų prevencija - pirmiausia teikdama pasiūlymus kitoms valstybės institucijoms, kaip užtikrinti veiksmingą konkurenciją, tačiau neužmiršdama ir savivaldybių.

Pastaruoju metu Konkurencijos taryba nagrinėjo bent kelis neigiamą visuomenės reakciją sukėlusius bei galimai konkurenciją ribojusius savivaldybių sprendimus, kurie dėl Konkurencijos tarybos įsikišimo ir geranoriško savivaldybių požiūrio buvo pakeisti ar panaikinti.

Pirmiausia galima paminėti sėkmingo bendradarbiavimo su Šiaulių miesto savivaldybe atvejus. Pastarąjį pusmetį Konkurencijos taryba gavo kelis pranešimus apie galimus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, susijusius su Šiaulių miesto savivaldybės priimtais sprendimais dėl viešbučių, įgyvendinančių Šiaulių miestui reikšmingus projektus, atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčių. Konkurencijos taryba aiškinosi, kodėl nuo minimų mokesčių buvo atleisti tik kai kurie prašymus pateikę viešbučiai. Pranešta ir dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą minimos savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų, numatančių, kad rinkliava netaikoma tik reklaminės veiklos subjektams, eksponuojantiems reklamą ant nuosavybės teise priklausančio pastato ar objekto. Atsižvelgus į tai, jog rinkliava taikoma išskirtinai tik tam tikrai reklamos veiklos subjektų grupei, kilo įtarimas, jog tokia nuostata gali sukurti skirtingas konkurencijos sąlygas reklamos paslaugų rinkoje veikiantiems ūkio subjektams. Abiem paminėtais atvejais Konkurencijos taryba paragino savivaldybę peržiūrėti priimtus sprendimus ir juos pakeisti vadovaujantis objektyvumo ir skaidrumo principais taip, kad nebūtų sudaromos skirtingos konkurencijos sąlygos vienodas paslaugas teikiantiems ūkio subjektams. Savivaldybė, atsižvelgusi į Konkurencijos tarybos kreipimąsi, geranoriškai nusprendė pakeisti minėtus sprendimus.

Dar vienas teigiamas pavyzdys – rezultatyvus bendradarbiavimas su Lazdijų rajono savivaldybe dėl jos sprendimu patvirtinto Nevyriausybinių organizacijų rėmimo tvarkos aprašo, kurio nuostatos galėjo būti diskriminacinės. Minėtas aprašas numatė, kad iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto bus finansuojami tik Lazdijų rajono savivaldybėje įregistruotų nevyriausybinių organizacijų projektai. Kitose savivaldybėse įregistruotos nevyriausybinės organizacijos negalėjo teikti paraiškos ir dėl to joms buvo sudarytos kliūtys gauti finansavimą. Po kreipimosi į šią savivaldybę minėto aprašo nuostatos buvo pakeistos taip, kad visos nevyriausybinės organizacijos turėtų vienodas galimybes gauti paramą.

Be to, pastarąjį pusmetį Konkurencijos taryba sulaukė pranešimo apie Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo suteikti leidimai prekiauti alkoholiniais gėrimais, galimą prieštaravimą Konkurencijos įstatymui. Įtarimų kilo dėl to, kad minėti leidimai buvo išduoti nevisiems prašymus pateikusiems ūkio subjektams, nors visi prašymai atitiko savivaldybės įtvirtintus kriterijus. Savivaldybė, atsižvelgusi į Konkurencijos tarybos išdėstytus argumentus, peržiūrėjo ūkio subjektų, kuriems minėtas sprendimas buvo nepalankus, prašymus ir išdavė jiems leidimus verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.

Visais čia aprašytais atvejais geranoriški Šiaulių, Lazdijų bei Klaipėdos miestų savivaldybių veiksmai padėjo išvengti galimų konkurencijos apribojimų. Šie pavyzdžiai rodo, kad konkurencijos problemos gali būti sprendžiamos greitai ir veiksmingai net nepradėjus tyrimo dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimo.

Konkurencijos taryba tikisi, jog tokių gero bendradarbiavimo su valstybės bei savivaldos institucijomis pavyzdžių ateityje tik daugės. Tai padėtų ne tik išvengti žalos, kurią dėl konkurencijos apribojimų patiria vartotojai ir įmonės, bet ir leistų Konkurencijos tarybai efektyviau naudoti jai skirtus ribotus valstybės piniginius išteklius, nes visą dėmesį būtų galima sutelkti į rimčiausių konkurencijos ribojimų tyrimą.

Atstovė viešiesiems ryšiams