Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

„IDEX BALTIC“ GALĖS ĮSIGYTI BIOKURO GAMINTOJĄ

BK6.jpg

Konkurencijos taryba davė leidimą bendrovei „Idex Baltic“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. įmonės „Pusbroliai“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios bendrovės kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2019 m. gruodžio 17 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Idex Baltic“ vykdo investicinę ir verslo konsultavimo veiklą, stato biomasės katilines ir užsiima jų plėtra Lietuvoje, gamina ir parduoda energiją iš biomasės.

Su kontroliuojančiąja bendrove susiję ūkio subjektai – „Idex Taika“ (buvusi „Danpower Baltic Taika“), „Idex Taikos elektrinė“ (buvusi „Danpower Baltic Taika elektrinė“), „Marivas“, „Idex Biruliškių“  (buvusi  „Danpower Baltic Biruliškių“), „Idex Paneriškių“  (buvusi „Danpower Baltic Paneriškių“), „Idex Zietela“ (buvusi UAB „Danpower Baltic Zietelos“), „Idex Pakalniškių“ (buvusi „Danpower Baltic Pakalniškių“), „RAZ SPV21“,  „RAZ SPV22“, „GECO-Taika“, „GECO Druskininkai“, „Energijos investicijos“ ir „IDEX NORDIC“ – vykdo įvairią veiklą Lietuvoje: užsiima investicijomis ir verslo konsultavimu, stato biomasės katilines ir užsiima jų plėtra, gamina ir parduoda energiją iš biomasės, vysto ir valdo energetikos objektus, diegia ir eksploatuoja šildymo, ventiliacijos bei oro kondicionavimo sistemas, teikia pagalbą savivaldybėms įgyvendinant ilgalaikius energetikos infrastruktūros projektus.

Kitos su bendrove susijusios įmonės Europos Sąjungoje veikia daugelyje sričių, įskaitant tiesioginę ir netiesioginę energijos gamybą, tiekimą, pastatų ir statinių bei jų elementų priežiūrą, vadybos, valdymo,  apskaitos, mokesčių, žmogiškųjų išteklių, IT, finansų, komunikacijos ir kitų paslaugų teikimą.

Bendrovė „Pusbroliai“ gamina ir prekiauja biokuru, teikia miškininkystės ir apleistų teritorijų tvarkymo darbų paslaugas. Su ja susijusi įmonė „PSBL Baltic“ taip pat parduoda biokurą, teikia transporto paslaugas.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.