Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


ĮMOKŲ UŽ KONCENTRACIJĄ NAGRINĖJIMO DYDŽIAI NESIKEIS

2020 03 03
561.jpg

Konkurencijos taryba, atsižvelgusi į institucijos patiriamas sąnaudas, nepakeitė įmokų dydžių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą.

Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo nuostatomis ir įvertinusi per praėjusius metus gautų pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimo metu patirtas sąnaudas, Konkurencijos taryba kasmet ne vėliau kaip iki kovo 1 d. apskaičiuoja įmokų dydžius. Nuo 2020 m. kovo 1 d. ūkio subjektai turės mokėti tas pačias įmokas kaip ir per pastaruosius metus: už teikiamo pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimą – 9 000 Eur, o už teikiamo prašymo leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą – 2 700 Eur dydžio užmokestį.

Ūkio subjektai įmokas į Konkurencijos tarybos sąskaitą turi sumokėti iki pranešimo apie koncentraciją ir prašymo leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus pateikimo. Įmokos naudojamos Konkurencijos tarybos pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimo metu patirtoms sąnaudoms padengti. 2019 m. iš viso buvo išnagrinėti 23 pranešimai apie koncentraciją, duoti 22 leidimai.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.