Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


ĮMONĖMS DUOTI LEIDIMAI VYKDYTI DU SANDORIUS

53-1.jpg

Konkurencijos taryba davė leidimus vykdyti dvi koncentracijas: „SSPC“ galės įsigyti 50 proc. bendrovės „R investicija“ akcijų, o Nyderlanduose registruotai „Wabashi“ leista pirkti po 65,5 proc. bendrovių „RAZ SPV10“ ir „Baltic Red“ akcijų bei „Litvaldai“ – po 34 proc. 13-kos įmonių akcijų.

Pranešimai apie ketinimus vykdyti koncentraciją gauti atitinkamai 2019 m. gegužės 27 d. ir gegužės 31 d.

„SSPC“ po koncentracijos įgyvendinimo kartu su turimomis akcijomis iš viso valdys 100 proc. „R investicijos“ akcijų ir įgis vienvaldę pastarosios kontrolę.

„Wabashi“ po sandorio taip pat valdys po 100 proc. bendrovių „RAZ SPV10“ ir „Baltic Red“ akcijų ir įgis jų vienvaldę kontrolę. Be to, Nyderlandų bendrovė netiesiogiai per „Baltic Red“ įgis po 100 proc. Lietuvos bendrovių „Baltic Facility Management“ ir „Educatus“, Latvijos įmonės „Baltic Red“ ir Estijos bendrovės „Baltic Red Management“ akcijų. „Litvaldai“ leista įsigyti po 34 proc. 13-kos įmonių  – „Baltic Shopping Centers“, „SSPC – Klaipėda“, „SSPC – Islandija“, „SSPC – Jonava“, „SSPC – Valda“, „SSPC – Krėvė“, „SSPC – Elektrėnų Kaunas“, „SSPC – Vilnius“, „SSPC – Technika“, „SSPC – Zarasai“, „SSPC – Mažeikiai“, „Klinikų nekilnojamasis turtas“, „Žinių radijas“ – akcijų ir įgyti vienvaldę jų kontrolę.

Įvertinusi su sandoriais susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomų vykdyti koncentracijų nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Tiek „SSPC“, tiek „R investicija“ užsiima pagrindinės buveinės (įmonių valdymo) veikla. Su „SSPC“ susiję ūkio subjektai Lietuvoje vykdo mažmeninę ir didmeninę prekybą statybos ir remonto darbams skirtomis medžiagomis, sodininkystės inventoriumi, buitine įranga ir prietaisais, taip pat teikia įvairias paslaugas: nekilnojamojo turto (NT) pirkimo, pardavimo, nuomos ir eksploatavimo, kasybos ir karjerų eksploatavimo, automobilių remonto, viešojo maitinimo, konsultacijų, kompiuterių programavimo ir kt. Dalis bendrovių investuoja į finansų sektoriaus įmones, elektroninės prekybos, naujųjų finansinių technologijų ir klientų finansavimo sprendimus, kuria elektroninių atsiskaitymų programines įmones, kompiuterines edukacines priemones ir kt.

„Wabashi“ ir „Litvalda“ užsiima tarptautinių įmonių valdymo ir pagrindinės buveinės veikla, įskaitant valdymą, kontrolę ir administravimą tų bendrovių, kurių akcijas yra įsigijusios.

Su jomis susiję ūkio subjektai vykdo mažmeninę ir didmeninę prekybą statybos ir remonto darbams skirtomis medžiagomis, sodininkystės inventoriumi, buitine įranga, taip pat teikia įvairias paslaugas, įskaitant NT nuomos, eksploatavimo ir plėtros, viešbučių valdymo, viešojo maitinimo, kompiuterių programavimo (edukacinių priemonių kūrimo), šilumos gamybos ir pardavimo, teisinių konsultacijų, investavimo ir kt.

 „RAZ SPV10“ nuomoja ir eksploatuoja NT. „Baltic Red“ užsiima veikla, susijusia su NT valdymu už atlygį arba pagal sutartį, taip pat teikia apskaitos, NT plėtros konsultacines paslaugas. Su „Baltic Red“ susiję subjektai prižiūri ir eksploatuoja NT.

„Litvaldos“ įsigyjami ūkio subjektai „Baltic Shopping Centers“, „SSPC – Klaipėda“, „SSPC – Islandija“, „SSPC – Jonava“, „SSPC – Valda“, „SSPC – Krėvė“, „SSPC – Elektrėnų Kaunas“, „SSPC – Vilnius“, „SSPC – Technika“, „SSPC – Zarasai“, „SSPC – Mažeikiai“, „Klinikų nekilnojamasis turtas“ užsiima NT nuoma, „Žinių radijas“ – radijo programų transliavimu.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.