BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

IŠAIŠKINTAS DRAUDŽIAMAS SUSITARIMAS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KONKURSE APLINKOSAUGOS SRITYJE

2008 12 18

Konkurencijos taryba priėmė nutarimą dėl ūkio subjektų, teikiančių paslaugas dėl Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų paramos projektų įgyvendinimo, veiksmų atitikties Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimams. Atsižvelgusi į atlikto tyrimo išvadas Konkurencijos taryba pripažino, kad Paramos fondas „Agilė“ sudarė draudžiamą susitarimą su VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ ir UAB „Vandens projektai“ dėl dalyvavimo viename iš konkursų - Trakų rajono savivaldybės konkurse, skirtame pirkti autorių paslaugas ES struktūrinių fondų finansuojamam projektui „Visuomenės įtraukimas į taršos mažinimo problemų sprendimą Trakų rajone“ įgyvendinti. Už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų pažeidimą skirtos baudos – Paramos fondui „Agilė“ – 3 300 Lt, VšĮ „ Baltijos aplinkos forumas“ – 8 500 Lt ir UAB „Vandens projektai“ – 20 300 Lt. Skirtos baudos sudaro 2 - 4 proc. šių ūkio subjektų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

Tyrimą Konkurencijos taryba atliko Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) prašymu. APVA nurodė, kad tikrinant ES struktūrinių fondų paramos gavėjų rengtų viešųjų konkursų aplinkosaugos srityje dokumentus, kilo įtarimų, kad konkursuose dalyvauja tos pačios bendrovės, o konkursus vis laimi viena įmonė.

Tyrimo metu surinkti įrodymai Konkurencijos tarybai leido padaryti išvadą, kad ūkio subjektai - Paramos fondas „Agilė“, VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ ir UAB „Vandens projektai“, prieš dalyvaudami konkurse ES struktūrinių fondų finansuojamo projekto „Visuomenės įtraukimas į taršos mažinimo problemų sprendimą Trakų rajone“ autorių paslaugoms pirkti, derino konkursinius pasiūlymus. Nustatyti faktai, kad šie ūkio subjektai, būdami konkurentais, padarė pavojingą konkurencijos teisės pažeidimą – kartelinį susitarimą, nes susitarė pateikti konkursui suderintus pasiūlymus, įskaitant ir tarpusavyje suderintas konkursinių pasiūlymų kainas. Kadangi ūkio subjektai prieš konkursą derino pasiūlymus, faktiškai UAB „Vandens projektai“ ir VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ konkurse nekonkuravo su Paramos fondu „Agilė“, tokiu būdu sudarydami sąlygas šiam fondui laimėti - Paramos fondo „Agilė“ pasiūlyta kaina konkurse buvo mažiausia. Minimi ūkio subjektai, kurių kiekvienas veikia tame pačiame paslaugų teikimo lygmenyje, sudarė horizontalų, ribojantį konkurenciją susitarimą.

UAB „Vandens projektai“ ir VšĮ „Baltijos aplinkos forumas“ nuolat dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose ir jiems yra gerai žinomos pagrindinės Viešųjų pirkimų įstatymo procedūros. Konkurencijos taryba atkreipia dėmesį, kad Viešųjų pirkimų įstatyme taip pat įtvirtinti draudimai riboti konkurenciją. Sąžininga konkurencija sudaro prielaidas perkančiajai organizacijai iš kelių ar net keliolikos tiekėjų pasiūlymų išsirinkti jai priimtiniausią. Tik esant sąžiningai konkurencijai gali būti pasiektas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintas viešųjų pirkimų tikslas – racionaliai naudoti valstybės ( šiuo atveju – ir Europos Sąjungos) lėšas.

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2015 12 10