Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

IŠAIŠKINTAS KARTELIS TARP ATLIEKŲ TVARKYMO, NAUDOJIMO IR PERDIRBIMO VEIKLA UŽSIIMANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ

2009 01 08

Konkurencijos taryba, įvertinusi tyrimo metu surinktą medžiagą ir nustatytas aplinkybes, konstatavo, kad Pakuočių ir elektronikos atliekų tvarkytojų asociacija (PEATA), UAB „Antraža“, UAB „Metransa“, UAB „Super Montes“, UAB „Utenos antrinis popierius“ ir UAB „Virginijus ir Ko“ sudarė Konkurencijos įstatymo draudžiamą susitarimą – susitarė nustatyti apmokestinamų gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo ir pažymų apie apmokestinamų gaminių ir pakuotės atliekų perdirbimo (išvežimo) išdavimo įkainius. Tokie rinkos dalyvių veiksmai pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus, nes PEATA ir jos narės - bendrovės, veikiančios atitinkamoje rinkoje kaip konkurentės, sudarė draudžiamą susitarimą nustatyti atitinkamų atliekų tvarkymo ir pažymų išdavimo įkainius, tokiu būdu siekdamos riboti konkurenciją. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnis draudžia visus susitarimus, kuriais siekiama riboti konkurenciją arba kurie riboja ar gali riboti konkurenciją.

Už draudžiamą susitarimą Konkurencijos taryba skyrė baudas: Pakuočių ir elektronikos atliekų tvarkytojų asociacijai (PEATA) – 131 800 Lt, UAB „Antraža“ – 35 000 Lt, UAB „Metransa“ – 60 700 Lt, UAB „Super Montes“ – 77 000 Lt, UAB „Utenos antrinis popierius“ – 15 900 Lt ir UAB „Virginijus ir Ko“- 127 300 Lt. PEATA ir minimas bendroves Konkurencijos taryba įpareigojo nutraukti Konkurencijos įstatymo pažeidimą, jei jis vis dar yra tęsiamas.

Tyrimas buvo pradėtas Konkurencijos tarybos iniciatyva, o tyrimą atlikti paskatino informacija, jog nuo 2007 m. pradžios kelis kartus pakilo pakuočių tvarkymo įkainiai bei pabrango Lietuvos importuotojams ir gamintojams parduodamos pažymos, įrodančios, kad atliekos sutvarkytos, ir atleidžiančios įmones nuo pakuotės mokesčio. Atliktas didelės apimties tyrimas, kuriame be nubaustų ūkio subjektų buvo analizuojami dar 37 Lietuvos rinkoje veikiančių įmonių veiksmai, susiję su galimu atliekų tvarkymo įkainių derinimu. Tyrimo išvados leido konstatuoti, kad PEATA ir jos narių suderinti įkainiai (kainos) riboja konkurenciją. Suderinti įkainiai veikė kaip orientyras, ką pripažino ir bendrovių atstovai, ir juos galėjo taikyti PEATA ir jos narės, tokiu būdu galėdamos dirbtinai padidinti atitinkamų apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo (tvarkymo organizavimo), atlygintinai išduodant atitinkamas pažymas įmonėms, paslaugų kainas. Siekiant užtikrinti konkurenciją labai svarbu, kad kiekvienas ūkio subjektas nepriklausomai apsispręstų dėl savo elgesio atitinkamoje rinkoje. Kainos laikytinos viena iš svarbiausių konkuravimo sąlygų, todėl bet kokie sprendimai dėl jų turėtų būti priimami savarankiškai.

Tyrimo metu nustatyti faktai ir aplinkybės Konkurencijos tarybai leido padaryti išvadą, kad minimos bendrovės - konkurentės, bei jų įkurta asociacija derino veiksmus, susijusius apmokestinamų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymu, kurio pagrindu mokesčio už aplinkos teršimą mokėtojams - atitinkamų apmokestinamų gaminių ir pakuočių rūšių gamintojams ir importuotojams – išduodamos atitinkamos pažymos apie apmokestinamų gaminių ir pakuočių atliekų panaudojimą (išvežimą). Veiksmai, kuriais PEATA posėdžiuose buvo patvirtinti, PEATA tinklalapyje paskelbti bei taikyti apmokestinamų gaminių ir pakuotės atliekų tvarkymo ir atitinkamų pažymų išdavimo įkainiai, laikomi draudžiamu susitarimu tarp konkurentų Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio prasme. Tyrimo išvadose konstatuota, kad šie susitarimai buvo ir įgyvendinti, t. y. minėti įkainiai buvo nustatyti ir jų pagrindu pasirašytos sutartys su klientais.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Konkurencijos įstatymo draudžiami ūkio subjektų veiksmai buvo vieningo tęstinio pobūdžio (tęsėsi daugiau nei dvejus metus), kadangi kainas derinę ūkio subjektai turėjo bendrą vieningą planą taikyti nustatytas kainas.

Kadangi tyrimo metu nerasta pakankamai įrodymų ir nenustatyta pakankamai duomenų, kad buvo pažeisti Konkurencijos įstatymo reikalavimai, kitų tirtų 37 ūkio subjektų atžvilgiu bylą dėl galimo atliekų tvarkymo įkainių derinimo Konkurencijos taryba nutraukė.

Atstovė viešiesiems ryšiams