BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

ĮSIGALIOJA BENDRADARBIAVIMO SU ES INSTITUCIJOMIS TAISYKLĖS IR ATNAUJINTA ATLEIDIMO NUO BAUDŲ IR JŲ SUMAŽINIMO TVARKA

Lapkričio 1 d. įsigaliojus Konkurencijos įstatymo pataisoms, kartu pradedamos taikyti atnaujintos Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų bei jų sumažinimo taisyklės bei parengtos Bendradarbiavimo su kitų ES valstybių narių konkurencijos ar kitomis kompetentingomis institucijomis taisyklės. Šiais teisės aktais įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti reikiamus įgaliojimus, kad jos veiksmingai užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą.

Atnaujintose Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklėse nustatyta prašymų atleisti nuo baudos ar sumažinti baudą pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, taip pat reikalavimai tokiems prašymams.

Anksčiau galiojusios atleidimo nuo baudų taisyklės numatė, kad draudžiamo susitarimo dalyvis, pirmas prisipažinęs apie padarytą pažeidimą, gali būti atleistas nuo baudos tik tuomet, jeigu ūkio subjekto kreipimosi į Konkurencijos tarybą momentu institucija nebuvo priėmusi nutarimo pradėti tyrimą. Įsigaliojus atnaujintoms taisyklėms, ūkio subjektas, pirmasis pateikęs įrodymus, galės išvengti baudos net ir tuo atveju, jei Konkurencijos taryba bus pradėjusi tyrimą, tačiau pateikta informacija sudarys pagrindą institucijai atlikti patikrinimą dėl įtariamo draudžiamo susitarimo (jei šis dar nebuvo atliktas) arba bus pakankama pažeidimui konstatuoti. Be to, nuo baudos galės būti atleisti ir tie ūkio subjektai, kurie skatino kitus verslo atstovus dalyvauti konkurenciją ribojančiame susitarime, bet nesiėmė veiksmų, kad priverstų konkurentus prisijungti prie draudžiamo susitarimo arba toliau jame dalyvauti.

Kartelio dalyviams ar ne konkurentų susitarimo dėl kainų nustatymo (fiksavimo) dalyviams, kurie negalės būti atleisti nuo baudos pagal atleidimo nuo baudų programą, gresiančios piniginės sankcijos galės būti sumažintos, siekiant jiems atlyginti už bendradarbiavimą su institucija, jei bus tenkinamos nustatytos sąlygos, pavyzdžiui, ūkio subjektas Konkurencijos tarybai pateiks draudžiamo susitarimo įrodymus, kurie, palyginti su institucijos jau turima informacija, duos didelę pridėtinę vertę įrodant pažeidimą.

Taisyklės dėl bendradarbiavimo su kitų ES valstybių narių konkurencijos ar kitomis kompetentingomis institucijomis apima nuostatas, susijusias su Konkurencijos tarybos prašymais ES valstybėms narėms dėl informavimo apie dokumentus, susijusius su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ar 102 straipsnio taikymu, prašymais dėl priverstinio Konkurencijos tarybos paskirtų baudų ir susidariusių palūkanų išieškojimo kitose ES valstybėse narėse. Šis dokumentas taip pat reglamentuoja ES valstybių narių kreipimosi į Konkurencijos tarybą taisykles, kitus bendradarbiavimo atvejus, įskaitant patikrinimų atlikimą, ir su bendradarbiavimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Atnaujinta: 2020 11 03