BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

ĮSIGALIOJA DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ APRIBOJIMŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

2023 04 28

Gegužės 1 d. įsigalioja Duomenų subjektų teisių apribojimų įgyvendinimo tvarka.

Konkurencijos įstatymas suteikia teisę Konkurencijos tarybai apriboti tam tikras ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente įtvirtintas duomenų subjektų teises, jeigu jų užtikrinimas neigiamai paveiktų Konkurencijos tarybos vykdomų pažeidimų tyrimų, koncentracijų priežiūros procedūrų eigą, strategiją bei tikslus, taip pat – tais atvejais, kai įgyvendinus duomenų subjekto teises būtų pažeistos kitų asmenų teisės ir laisvės, kurias privalo užtikrinti priežiūros institucija. Tvarka detalizuoja šios Konkurencijos įstatymu Konkurencijos tarybai suteiktos teisės įgyvendinimą.

Dokumente įvardijamos duomenų kategorijos, kurioms gali būti taikomi apribojimai, konkretizuojami atvejai, kada jie gali būti taikomi, patvirtinama, jog duomenų subjektų teisės apribojamos tik tiek laiko ir tokia apimtimi, kiek tai yra būtina ir proporcinga. Tvarka taip pat nustato, kad duomenų subjektų apribojimai fiksuojami pažymoje, atlikus apribojimų taikymo pagrįstumo vertinimą, įtvirtina apribojimų taikymo ir peržiūros procedūrą, duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, duomenų apsaugos priemones bei duomenų subjektų teisių garantijas.

Tvarka parengta vadovaujantis ES ir nacionaliniais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Europos duomenų apsaugos valdybos rekomendacijomis dėl duomenų subjektų teisių apribojimų taikymo bei Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno sprendimais.

Teisės akto projektas buvo pateiktas viešoms konsultacijoms, gavus pastabas bei pasiūlymus tvarka peržiūrėta ir patobulinta.

Atnaujinta: 2023 04 28