Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


IŠSIPLĖTUSIOS RINKOS IR PASIKEITUSIOS EKONOMINĖS SĄLYGOS LEMIA STIPRĖJANČIĄ KONKURENCIJĄ

2005 04 06

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba išleido 2004 m. darbo ataskaitą, kurioje visapusiškai parodyta, ką konkrečiai ši valstybės institucija nuveikė per metus siekdama efektyvios konkurencijos ir vykdydama jai keliamus uždavinius.

„Veiksminga konkurencija skatina geriau tenkinti vartotojų poreikius, o tai padeda sparčiau kelti visuomenės gerovę“,- apibendrindamas atliktus darbus pratarmėje rašo Konkurencijos tarybos pirmininkas Rimantas Stanikūnas. Vienais svarbiausių pasiekimų R. Stanikūnas nurodo konkurencijos priežiūros bendroje Europos Sąjungos erdvėje įgyvendinimą bei konkurencijos procesų analizę siekiant laiku pašalinti kliūtis konkurencijai ir apginti visuomenės interesus. Atliekamų tyrimų rezultatyvumas, objektyvumas taikant ekonomines sankcijas ir konkurencijos kultūros sklaida padeda gerinti sąžiningos konkurencijos aplinką Lietuvoje bei išsiplėtusioje bendroje Europos rinkoje.

Metinėje ataskaitoje išdėstyti konkurencijos teisės modernizavimo ypatumai, pateikti atliktų tyrimų vykdant Konkurencijos bei Reklamos įstatymų reikalavimų priežiūrą aprašymai, teisminės praktikos pavyzdžiai ir įvairūs statistiniai duomenys, atspindintys 2004 m. atliktų darbų apimtis. Iš viso 2004 m. Konkurencijos taryba priėmė 206 nutarimus. Pritaikius Konkurencijos įstatymo nuostatas buvo priimti 79 nutarimai. Iš jų 7- dėl draudžiamų susitarimų, 5 - dėl piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, 54 - dėl koncentracijos kontrolės, 6 - dėl valstybės valdymo ir savivaldos institucijų konkurenciją ribojančių veiksmų, 7 - dėl nesąžiningos konkurencijos. Už nustatytus Konkurencijos ir Reklamos įstatymų pažeidimus ūkio subjektams 2004 m. buvo skirta 281 500 Lt baudų.

Ataskaitoje supažindinama su pasikeitimais vykdant valstybės pagalbos kontrolę, parodytas institucijos indėlis teikiant pastabas ir pasiūlymus rengtiems įstatymams, nutarimams ir įvairiems teisės aktams, apžvelgta veikla plėtojant tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą bei pateikta informacija apie kitas Konkurencijos tarybos veiklos sritis.

Konkurencijos tarybos 2004 m. darbo ataskaita taip pat bus išleista anglų kalba. Metines darbo ataskaitas galima rasti interneto svetainėje www.konkuren.lt

Atstovė viešiesiems ryšiams