Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

ĮTARIAMA, KAD NEPRIKLAUSOMI ŠILUMOS GAMINTOJAI ŠIAULIUOSE BUVO NEPAGRĮSTAI DISKRIMINUOJAMI

2014 12 31

Š.m. gruodžio 31 d.  Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimų, kurie, Konkurencijos tarybos ekspertų vertinimu, užkirto kelią nepriklausomiems šilumos gamintojams patekti į Šiaulių miesto šilumos gamybos ir pardavimo rinką ir taip galimai pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį.

Konkurencijos taryba tyrimą dėl galimai konkurenciją ribojančių Šiaulių m. tarybos sprendimų pradėjo š.m. vasario 4 d. gavusi UAB „GECO-Taika“ pranešimą.

Konkurencijos tarybos ekspertų vertinimu, 2013 ir 2014 metais priimti sprendimai stabdė šilumos ūkio vystymo procedūras Šiaulių mieste iki kol nebus partvirtinta Nacionalinė programa, privilegijavo AB „Šiaulių energija“ ir diskriminavo nepriklausomus šilumos gamintojus.

Tyrėjų vertinimu, savivaldybės sprendimai sukūrė skirtingas konkurencijos sąlygas ūkio subjektams norintiems dalyvauti Šiaulių miesto šilumos gamybos ir pardavimo rinkoje ir iš esmės eliminavo konkurenciją joje. Dėl nepagrįsto Šiaulių m. savivaldybės delsimo, ignoruojant Šilumos ūkio įstatymo ir Nacionalinės strategijos nuostatas, kai kurie nepriklausomi šilumos gamintojai buvo priversti stabdyti savo veiklą, tuo tarpu savivaldybės valdoma AB „Šiaulių energija“ ir toliau turėjo galimybę aktyviai dalyvauti Šiaulių m. šilumos ūkio atnaujinimo procese.

„Savivaldybės ypač dažnai savo konkurenciją ribojančius sprendimus argumentuoja siekiu “apsaugoti vartotojus”. Deja, šis siekis dažniausiai tėra prastai maskuojama baimė įsileisti konkurenciją ten, kur dešimtmečius “karaliauja” savivaldybės įmonės.  Iš tiesų vartotojai yra „saugomi“  nuo konkurencijos teikiamos naudos, o dažnai tik dotacijų dėka gyvuojančias savivaldybių įmonės – nuo bankroto. Nuoširdžiai tikiuosi, kad pagarba konkurencijos teisės principams 2015 m. taps ne prievole, o savaime suprantama elgesio norma visiems viešojo administravimo subjektams.“ – sako Šarūnas Keserauskas, Konkurencijos tarybos pirmininkas.

Konkurencijos tarybos išsiųstame pranešime siūloma įpareigoti Šiaulių m. savivaldybę panaikinti konkurenciją ribojančius Šiaulių m. savivaldybės tarybos sprendimus. Galutinį sprendimą dėl išsiųstame pranešime pareikštų įtarimų Konkurencijos taryba priims tik išklausiusi visus suinteresuotus asmenis.

Pastabos:

1. Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas.

2. Drauge su pranešimu, pažeidimu įtariami asmenys gauna galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per posėdį, kuriame yra išklausomi pažeidimu įtariami asmenys ir kiti suinteresuoti asmenys. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, įvertina ir atsižvelgia į visus paaiškinimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams