Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

ĮVERTINUS VIASAT PATEIKTUS ĮSIPAREIGOJIMUS TYRIMAS NUTRAUKTAS

2011 11 23

Konkurencijos taryba lapkričio 22 d. posėdyje įvertinusi Viasat World Limited pateiktus įsipareigojimus nutraukė tyrimą dėl Viasat World Limited ir Viasat AS (toliau – VIASAT)veiksmų atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams ir pripažino, kad nėra teisinio pagrindo toliau tęsti tyrimą dėl atitikties Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimams.

Konkurencijos taryba nagrinėjo, ar VIASAT, skirtingomis sąlygomis platindamas daugiakanalės abonentinės televizijos paslaugų teikėjams „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą, per kurį vienintelį Lietuvoje yra transliuojami tokie išskirtiniai tarptautiniai sporto renginiai, kaip UEFA Čempionų lyga, Eurolyga, „Formulė-1“, nepiktnaudžiavo dominuojančia padėtimi. Įtarimų kėlė tai, ar taikomos skirtingos kanalo platinimo sąlygos neužkerta kelio kai kuriems televizijos kanalus retransliuojantiems ūkio subjektams įsigyti „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą bei suteikti galimybę vartotojams žiūrėti šį kanalą.

Tyrimo metu VIASAT geranoriškai nutraukė įtarimą kėlusius veiksmus ir pateikė įsipareigojimus nebetaikyti skirtingų „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalo platinimo sąlygų. Konkurencijos tarybos vertinimu, tokie VIASAT veiksmai bei prisiimti įsipareigojimai sudarys galimybę visiems televizijos kanalus retransliuojantiems ūkio subjektams vienodomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis įsigyti „Viasat Sport Baltic“ televizijos kanalą bei pasiūlyti šį kanalą savo žiūrovams. Įvertinusi šias aplinkybes Konkurencijos taryba nusprendė nebetęsti tyrimo, nes veiksmai, kurie galėjo pažeisti konkurencijos taisykles, buvo nutraukti bei gauti įsipareigojimai tokių veiksmų nebeatlikti. Visa tai, Konkurencijos tarybos nuomone, turėtų sudaryti galimybes retransliuotojams veiksmingiau konkuruoti ir pasiūlyti žiūrovams įvairesnes paslaugas.

Nutraukdama tyrimą, Konkurencijos taryba pripažino privalomais šiuos Viasat World Limited pateiktus įsipareigojimus:

1) Visiems daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjams, įsigyjantiems „Viasat Sport Baltic“ kanalą jo platinimui daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų pirkėjams, taikyti nediskriminacines „Viasat Sport Baltic“ kanalo platinimo sąlygas visą prisiimamų įsipareigojimų galiojimo laikotarpį.

2) Bendrovės įsipareigojimai yra taikomi sandoriams, sudaromiems po Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo būtų patvirtinti Viasat World Limited įsipareigojimai, rezoliucinės dalies paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos. Sutartys, kurios sudarytos iki Viasat World Limited įsipareigojimų prisiėmimo dienos ir kuriose nustatytos kitokios „Viasat Sport Baltic“ kanalo įsigijimo ir platinimo sąlygos, lieka galioti iki šių sutarčių galiojimo termino, numatyto tokiose sutartyse, pabaigos, tačiau negali būti pratęsiamos.

3) Bendrovės įsipareigojimai prisiimami 2 metų laikotarpiui, tačiau pasibaigia anksčiau, jei panaikinamas „Viasat Sport Baltic“ kanalas.

Konkurencijos taryba įpareigojo Viasat World Limited ir Viasat AS per vieną mėnesį nuo Konkurencijos tarybos nutarimo priėmimo dienos informuoti Lietuvoje veikiančius daugiakanalės abonentinės skaitmeninės televizijos paslaugų teikėjus apie prisiimtus įsipareigojimus.

Su išsamiu Konkurencijos tarybos priimto nutarimo tekstu galima susipažinti čia.

Atstovė viešiesiems ryšiams