Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


ĮVYKO KONKURENCIJOS TARYBOS SEMINARAS APIE KONKURENCIJĄ FARMACIJOS SEKTORIUJE

IMG_3976.jpg

Šią savaitę įvyko Konkurencijos tarybos seminaras-diskusija „Konkurencija farmacijoje: konkurenciją ribojantis reguliavimas ir įmonių veiksmai”. Renginyje dalyvavo beveik 50 farmacijos verslo ir valdžios institucijų atstovų, kurie aktyviai dalinosi mintimis apie kompensuojamųjų vaistų rinkoje egzistuojančias konkurencijos problemas ir galimus jų sprendimo būdus.

Pirmojoje renginio dalyje Konkurencijos tarybos narė, pirmininko pavaduotoja Jūratė Šovienė pristatė 2016 m. Konkurencijos tarybos atlikto kompensuojamųjų vaistų rinkos tyrimo išvadas, taip pat pasidalino įžvalgomis apie tai, ką ir kodėl būtina keisti teisiniame reguliavime.

„Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas parodė, kad kompensuojamųjų vaistų rinkos reguliavimas yra neveiksmingas, nes riboja analogiško poveikio ir kokybės, bet mažiau kainuojančių vaistų patekimą į rinką. Be to, rinkoje esančių vaistų konkurencija silpna, nes teisinis reguliavimas sudaro palankias sąlygas kompensuojamųjų vaistų kainyne (o tuo pačiu ir rinkoje) išlikti gamintojams su kelis kartus aukštesnėmis kainomis nei konkurentų. Konkurencija yra nuožmi kova dėl išlikimo rinkoje, tačiau kompensuojamųjų vaistų reguliavimas privalo saugoti vartotoją, o ne verslą nuo konkurencijos”, – sakė Jūratė Šovienė.

Renginio dalyviai turėjo galimybę padiskutuoti apie tai, ką daryti, kad kompensuojamųjų vaistų rinkos reguliavimas iš esmės spręstų Konkurencijos tarybos identifikuotas problemas ir pasiektų jam keliamus tikslus: būtų efektyviai naudojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos, mažėtų pacientų išlaidos, didėtų vaistų įvairovė. Valdžios institucijų ir farmacijos verslo atstovai pritarė, kad jei valstybė naudotų tinkamas reguliavimo priemones, vaistų kainos kainyne mažėtų, taigi, sutaupytų ir vartotojai, ir valstybė.

Antroje renginio dalyje Konkurencijos tarybos narė Dina Lurje kalbėjo apie tai, ką gali ir ko negali daryti farmacijos rinkos žaidėjai, kad konkurencija farmacijos sektoriuje nebūtų ribojama. Pranešimo metu buvo pateikta draudžiamų susitarimų ir piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi pavyzdžių iš konkurencijos priežiūros institucijų praktikos. Be to, akcentuota, kad pastebėję galimą konkurencijos ribojimą, rinkos dalyviai gali kreiptis į Konkurencijos tarybą ir pateikti skundą.

Kalbėdama apie tai, kaip galima išvengti Konkurencijos įstatymo pažeidimų, Dina Lurje paminėjo Konkurencijos tarybos atleidimo nuo baudų programą, pagal kurią draudžiamo susitarimo dalyvis atleidžiamas nuo baudos tuo atveju, jei nėra susitarimo iniciatorius, pirmas pateikia visą jam žinomą informaciją, ir Konkurencijos taryba dar nėra pradėjusi tyrimo. Konkurencijos tarybos narė renginio dalyviams priminė ir tai, kad nuo vasario 1 d., įsigalioja Konkurencijos įstatymo pakeitimai, numatantys, kad nuo konkurencijos teisės pažeidimų, įskaitant galimus pažeidimus farmacijos sektoriuje, nukentėję asmenys turės aiškesnes galimybes ginti savo teises pareiškiant ieškinius dėl žalos atlyginimo.

Renginio pranešimai