BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KARTELINIS SUSITARIMAS ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ GAMYBOS IR PREKYBOS RINKOJE – SANKCIJOS ASOCIACIJAI, BENDROVĖMS IR VALSTYBINEI LIGONIŲ KASAI

2011 01 20

Konkurencijos taryba, įvertinusi atlikto tyrimo dėl ūkio subjektų, užsiimančių ortopedinių techninių priemonių gamyba ir prekyba, ir jų asociacijų bei Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiksmų atitikties konkurencijos taisyklėms išvadas, priėmė nutarimą.

Tyrimo metu padaryta išvada, kad Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijos bei Ortopedijos ir medicinos pramonės įmonių asociacijos nariai 2006 – 2010 metais sudarė susitarimus dėl ortopedijos techninių priemonių kainų, gamybos kiekių bei pasidalino ortopedijos techninių priemonių kompensavimui skiriamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšas. Šiais susitarimais buvo iškraipyta ir apribota konkurencija ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš PSDF biudžeto apdraustiesiems, rinkoje. Dėl šių susitarimų padaryta žala valstybės biudžetui, nes bendru sutarimu buvo nustatytos nekonkurencingos kainos, dėl to buvo neracionaliai panaudojamos biudžeto lėšos, Valstybinė ligonių kasa (VLK), disponuodama ribotomis lėšomis, galėjo aprūpinti mažiau pacientų. Dėl minėtų susitarimų tiesioginę žalą patyrė ir pacientai, nes įmonės, teikiančios ortopedijos technines priemones, rinkoje veikė sutartinai ir nekonkuravo siūlydamos prekes, dėl to ir prekių kaina buvo aukštesnė, o kokybė - žemesnė.

Tyrimas buvo pradėtas gavus informacijos iš minimos rinkos dalyvio. Pažymėtina, kad pagal Konkurencijos įstatymą apie pažeidimą pranešusiam ūkio subjektui gali būti taikomas visiškas atleidimas nuo baudos – amnestija. Nagrinėtu atveju ši bendrovė pripažinta nepažeidusi konkurencijos teisės reikalavimų, nes savo veiksmais aiškiai atsiribojo nuo draudžiamo susitarimo.

Įvertinusi tyrimo metu surinktus duomenis Konkurencijos taryba konstatavo, kad sudarydamos nurodytus susitarimus įmonės pažeidė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimus. Atsižvelgusi į tai, kad įmonių susitarimai turėjo poveikį prekybai tarp ES valstybių narių, Konkurencijos taryba nustatė ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimą

Ūkio subjektai Konkurencijos tarybai nurodė, kad sudaryti nustatytus susitarimus juos įpareigojo teisės aktai ir VLK. Konkurencijos taryba pažymi, kad nors ortopedijos techninių priemonių kompensavimui yra taikomas specialus teisinis reguliavimas, jis nepašalino įmonių atsakomybės, nes nenumatė joms pareigos susitarti dėl prekių kainų, gamybos kiekių bei iš biudžeto gautinų lėšų. VLK patvirtino, kad nereikalavo įmonių teikti suderintus pasiūlymus. Todėl ūkio subjektai pripažinti atsakingais už nustatytus konkurenciją ribojančius susitarimus.

Taip pat padaryta išvada, kad VLK, sudariusi prielaidas draudžiamiems įmonių susitarimams, ir organizuodama ortopedijos techninių priemonių kompensavimą pasirinkusi netinkamas priemones, neužtikrinančias sąžiningos konkurencijos rinkoje, pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

Konkurencijos taryba įpareigojo ūkio subjektus ir VLK nutraukti nurodytus pažeidimus, o Sveikatos apsaugos ministerijai pasiūlė imtis priemonių užtikrinant, kad vykdant ortopedijos techninių priemonių kompensavimą būtų garantuota konkurencija rinkoje.

Už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimą skirtos piniginės baudos:

Ortopedijos ir reabilitacijos paslaugų teikėjų asociacijai – 1000 litų,

UAB „Actualis“ - 900 litų,

UAB „Idemus“ - 248 000 litų,

UAB „Ortobatas“ - 56 600 litų,

UAB „Ortopagalba“ - 53 400 litų,

UAB „Ortopedijos centras“ - 226 800 litų,

UAB „Ortopedijos klinika“ - 193 500 litų,

UAB „Ortopedijos projektai“ – 166 900 litų,

AB „Ortopedijos technika“ - 1 644 500 litų,

A. Astrausko firma „Pirmas žingsnis“ - 341 700 litų,

VšĮ Vilniaus universiteto vaikų ligoninė - 5 300 litų,

VšĮ „Vilties žiedas“ – 11 800 litų.

Skirdama baudas už nustatytą pažeidimą Konkurencijos taryba atsižvelgė į nustatyto pažeidimo pobūdį ir trukmę, taip pat įvertino individualias ūkio subjektų aplinkybes.

Išsamus nutarimo tekstas skelbiamas interneto svetainėje www.konkuren.lt

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 09 12