BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KARTELIUS SUDARIUSIŲ ĮMONIŲ VADOVAI TURI TIKĖTIS NEIGIAMŲ TEISINIŲ PASEKMIŲ

2020 08 18

Konkurencijos taryba nebe pirmus metus naudojasi Konkurencijos įstatyme numatyta galimybe kreiptis į teismą ir prašyti pritaikyti asmeninę atsakomybę kartelinius susitarimus sudariusių įmonių vadovams. Šiuo metu teismų sprendimų laukia 16 asmenų, kuriems gali būti apribota teisė 3–5 metus užimti vadovaujančias pareigas ir skirtos baudos iki beveik 14,5 tūkst. Eur.

Šiais metais Konkurencijos taryba pateikė prašymus Vilniaus apygardos administraciniam teismui (VAAT) skirti sankcijas trims asmenims, vadovaujantiems įmonėms, kurios pripažintos sudariusios kartelius ir pažeidusios Konkurencijos įstatymą. Atsižvelgiant į veiksmų, kuriais vadovai prisidėjo prie konkurencijos ribojimo, pobūdį, kartelio trukmę bei pavojingumą ir kitas reikšmingas aplinkybes, teismo prašoma apriboti asmenims teisę eiti vadovaujančias pareigas viešajame ar privačiame sektoriuje ir skirti baudas.

Bylos dėl 10-ties vairavimo mokyklų vadovų atsakomybės šiuo metu yra VAAT sustabdytos, laukiant galutinio Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) sprendimo, ar pagrįstai Konkurencijos taryba nustatė kartelius tarp 26 vairavimo mokyklų bei Lietuvos vairuotojų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo mokyklų asociacijos ir pažeidėjoms skyrė baudų už daugiau kaip 0,5 mln. Eur.

VAAT nagrinėja bylas ir dėl dar 5 vadovų, kurie, kaip rodo Konkurencijos tarybos surinkti duomenys, prisidėjo prie įmonių padarytų Konkurencijos įstatymo pažeidimų, asmeninės atsakomybės.

LVAT šiuo metu nagrinėjama viena byla dėl asmeninės atsakomybės skyrimo įmonės, sudariusios kartelį viešuosiuose pirkimuose technikai įsigyti, vadovui.

Teismų praktika tokio pobūdžio bylose vis dar formuojasi, tačiau teismai jau yra konstatavę, kad įmonių vadovams yra taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui – jie turėjo ir galėjo tikėtis iš daromo konkurencijos teisės pažeidimo kilsiančių neigiamų teisinių padarinių.

Konkurencijos taryba primena, kad išvengti asmeninės atsakomybės gali tikėtis tie asmenys, kurių vadovaujamos įmonės pirmos praneša institucijai apie įstatymo pažeidimą dar iki tyrimo pradėjimo, bei buvę bendrovių vadovai, kurie praneša apie vykdytą ar tebevykdomą pažeidimą.

Konkurencijos įstatymas numato, kad ūkio subjekto vadovui už prisidėjimą prie ūkio subjekto sudaryto draudžiamo konkurentų susitarimo ar piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi gali būti apribojama teisė nuo trejų iki penkerių metų eiti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir (arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros ir (arba) valdymo organo nariu. Papildomai taip pat gali būti skiriama bauda iki 14 481 Eur. Atsakomybė gresia ir tiems vadovams, kurie nutraukė darbo santykius su įstatymus pažeidusia bendrove, tačiau yra prisidėję prie pažeidimo.

Vadovų, kuriems tebegalioja teismų skirtos asmeninės sankcijos, pavardės yra skelbiamos Konkurencijos tarybos svetainėje.

Atnaujinta: 2020 08 18