BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJĄ RIBOJANTI TECHNINĖS APŽIŪROS TVARKA TURĖTŲ BŪTI KEIČIAMA

2024 02 29

Tris dešimtmečius galiojanti techninės apžiūros tvarka riboja konkurenciją ir turėtų būti tobulinama, atsižvelgiant į sąžiningos konkurencijos principus, bei įtvirtinta įstatyme. Tokį vertinimą Seimo Ekonomikos komitetui išsiuntė Konkurencijos taryba.

Pagal Susisiekimo ministerijos 1993 m. parengtą tvarką Lietuvos teritorija yra suskirstyta į 10 zonų, iš jų kiekvienoje veikia po vieną techninės apžiūros paslaugas teikiančią įmonę, o jos visos šiuo metu valdo 68 techninės apžiūros centrus ir stotis. Nors įmonės buvo atrinktos konkurso būdu, nuo 1994–1995 m., kai ministerija su jomis pasirašė sutartis dėl techninės apžiūros centrų steigimo ir paslaugų teikimo, rinka yra uždara, nes konkrečioms įmonėms suteikta išskirtinė teisė paslaugas teikti neterminuotai.

Konkurencijos taryba jau ne kartą yra atkreipusi Vyriausybės bei Seimo dėmesį, kad bendrovės, turėdamos išimtinę teisę teikti techninės apžiūros paslaugas tam tikroje teritorijoje neterminuotu laikotarpiu, nesusiduria su konkurenciniu spaudimu. Kai jo nėra, verslas turi mažiau paskatų gerinti prekių ar paslaugų kokybę, mažinti jų kainą ar tobulinti jų teikimo būdus.

Techninė apžiūra, Konkurencijos tarybos nuomone, nėra tokia specifinė paslauga, kad jos negalėtų teikti daugiau įmonių, kurios tarpusavyje konkuruotų, o jeigu vis tik tam tikri ribojimai yra būtini, jie turėtų būti proporcingi ir kuo mažiau riboti konkurenciją.

Seimo Ekonomikos komitetui išsiųstame rašte pasiūlyta tobulinti dabartinę sistemą ir sudaryti didesnes galimybes įmonėms konkuruoti. Pavyzdžiui, būtų galima atsisakyti Lietuvos teritorijos suskirstymo į 10 zonų, neberiboti techninę apžiūrą teikiančių įmonių skaičiaus arba jas atrinkti periodiškai organizuojant konkursus – taip vyktų nuolatinė konkurencija dėl rinkos ir į šią galėtų patekti nauji dalyviai. Esant poreikiui, reguliavimu galima įtvirtinti kriterijus paslaugų kokybei užtikrinti, nustatyti tam tikrus saugiklius dėl galimo interesų konflikto, pavyzdžiui, numatyti ribojimus įmonei teikti ir automobilių remonto, ir techninės apžiūros paslaugas.

Konkurencijos taryba pabrėžė, kad, remiantis teismų praktika, automobilių techninės apžiūros paslaugas teikiančių įmonių skaičius, paskirstymas ir atrankos reguliavimas turėtų būti nustatytas įstatyme, o ne ministerijos priimtais poįstatyminiais teisės aktais, kaip yra dabar. Prieš imantis pakeitimų, pasiūlyta atlikti išsamų būsimo reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimą.

Atnaujinta: 2024 02 29