Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA ATEINA Į PAGALBĄ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIAMS

2011 12 02

Vieni sunkiausių Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimų – įmonių sudaromi draudžiami konkurenciją ribojantys susitarimai labiausiai žalingi dėl to, kad sukuria kliūtis konkurencijos teikiamiems privalumams: tarp jų, žemesnėms kainoms ir geresnei kokybei. Už nustatytus Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimus įmonės yra griežtai baudžiamos, tačiau ir viešųjų pirkimų konkursus rengiančioms organizacijoms yra suteikta teisė diskvalifikuoti tokį pažeidimą padariusius ūkio subjektus iš viešųjų pirkimų.

Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 4 punkte numatyta, kad perkančioji organizacija gali pirkimo sąlygose nustatyti, kad pasiūlymą pateikęs tiekėjas bus diskvalifikuotas iš viešojo pirkimo, jeigu jis yra baustas už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reikalavimų pažeidimą (toks tiekėjas laikomas padariusiu „profesinį pažeidimą“). Atkreipiame dėmesį, kad perkančioji organizacija neprivalo tokios sąlygos įtraukti į pirkimo dokumentus, tačiau, jeigu ši sąlyga visgi yra nurodoma, jos taikymas šiai perkančiajai organizacijai tampa privalomas.

Diskvalifikuoti tiekėjus iš viešųjų pirkimų perkančioji organizacija gali 3 metus nuo Konkurencijos tarybos nutarimo, kuriuo tiekėjui buvo paskirta ekonominė sankcija (bauda) už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą, įsiteisėjimo dienos.

Į Konkurencijos tarybą nuolat kreipiasi perkančiųjų organizacijų atstovai, kurie nori rasti apibendrintą informaciją apie už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimus baustas įmones. Atsižvelgusi į šiuos prašymus ir norėdama palengvinti perkančiųjų organizacijų darbą organizuojant viešuosius pirkimus, Konkurencijos taryba parengė ir savo interneto svetainėje paskelbė už Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimus baustų įmonių, nuo kurių nubaudimo nepraėjo daugiau nei 3 metai, sąrašą, kuris bus nuolatos atnaujinamas. Pagal šį sąrašą perkančiosios organizacijos galės lengvai pasitikrinti, ar pasiūlymus vykdomiems pirkimams pateikusios įmonės nurodė teisingą informaciją apie savo baustumą už Konkurencijos įstatymo pažeidimą.

Konkurencijos taryba tikisi, kad minimo sąrašo skelbimas pasitarnaus didesniam skaidrumui organizacijoms vykdant viešuosius pirkimus ir tuo pačiu padės atgrasyti viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančius ūkio subjektus nuo draudžiamų konkurenciją ribojančių susitarimų bei padės užtikrinti efektyvius viešuosius pirkimus palankiausiomis sąlygomis.

Išsamų ūkio subjektų sąrašą galima rasti čia.

Atstovė viešiesiems ryšiams