Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA ATKREIPIA DĖMESĮ Į DVIGUBO FINANSAVIMO PROBLEMĄ TEIKIANT VALSTYBĖS PAGALBĄ

2011 05 19

Konkurencijos taryba pastaruoju metu gauna nemažai institucijų paklausimų dėl valstybės pagalbos ir dėl šios pagalbos kaupimo reikalavimų užtikrinimo.

Atsakydama į juos Konkurencijos taryba akcentuoja, jog teikiant valstybės pagalbą turi būti laikomasi valstybės pagalbos kaupimo taisyklių, todėl kiekvienu konkrečiu valstybės pagalbos teikimo atveju pagalbos teikėjas privalo įvertinti ir užtikrinti, jog nebus pažeisti valstybės pagalbos reikalavimai dėl kaupimo bei išvengta tų pačių išlaidų dvigubo finansavimo.

Valstybinio sektoriaus institucijos, remdamos ir skatindamos ūkio subjektus, kartais jiems sudaro nevienodas veiklos sąlygas, kadangi tokie ūkio subjektai gautas iš valstybės pagalbos lėšas gali panaudoti savo pozicijai rinkoje sustiprinti konkurentų atžvilgiu. Todėl, įgyvendinant valstybės paramos priemones, svarbiausias tikslas yra užtikrinti tinkamą valstybės pagalbos kontrolę. Konkurencijos taryba nuolat siekia, kad taikant valstybės pagalbos priemones būtų išvengta žalingos įtakos prekybai tarp ES valstybių narių, užtikrinama sąžininga konkurencija tarp ūkio subjektų, vartotojams sudaromos galimybės gauti paslaugas už mažiausią kainą, o valstybės biudžeto lėšos - naudojamos skaidriai ir efektyviai.

Pastebėtina, kad pastaruoju metu į Konkurencijos tarybos nuomonę atsižvelgusios institucijos imasi atitinkamų veiksmų.

Pavyzdžiui, po pasitarimų su Konkurencijos tarybos ir kitų institucijų atstovais, Ūkio ministerija nusprendė išsiaiškinti, ar energetikos projektai, kai valstybės pagalba teikiama ir per atsinaujinančios energijos supirkimo tarifą, ir valstybės subsidiją investiciniam projektui įgyvendinti, nėra dvigubai finansuojami.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Europos Komisija 2008 m. birželio 17 d. pritarė regioninei pagalbai energetikos sektoriui, tame tarpe ir valstybės pagalbos priemonei „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“. Pagal minimą priemonę valstybės pagalba teikiama vadovaujantis 2007-2013 m. Nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairėmis. Todėl šios priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše buvo nustatyti valstybės pagalbos kaupimo reikalavimai bei nustatytos sąlygos siekiant išvengti dvigubo finansavimo.

Konkurencijos taryba skatina ir kitas institucijas siekti, kad teikiant pagalbą būtų užtikrinti valstybės pagalbos dėl kaupimo reikalavimai ir vykdomos nustatytos sąlygos. Pavyzdžiui, Konkurencijos taryba yra atkreipusi Žemės ūkio ministerijos dėmesį į tai, kad valstybės palaikomas elektros energijos, pagamintos panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, supirkimo tarifas gali būti traktuojamas kaip valstybės pagalba, todėl, taikant valstybės pagalbos taisykles, būtina atsižvelgti į reikalavimus dėl kaupimo.

Be to, Konkurencijos tarybos nuomone, apie kai kurias paramos priemones, teikiant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas elektros energetikos sektoriuje, turi būti pranešama Europos Komisijai.

Konkurencijos taryba tikisi, kad institucijos atsakingai vertins vykdomus valstybės pagalbos projektus, kadangi pažeidus Europos Sąjungos struktūrinių fondų taisykles dėl paramos teikimo, o taip pat valstybės pagalbos taisykles dėl pagalbos kaupimo, ūkio subjektams išmokėtas lėšas Europos Komisija gali pripažinti kaip netinkamai panaudotas ir pareikalauti grąžinti.

Atstovė viešiesiems ryšiams