Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA BAIGĖ TYRIMĄ DĖL GALIMAI BE INSTITUCIJOS LEIDIMO UAB „LUKOIL BALTIJA“ ĮGYVENDINTŲ KONCENTRACIJŲ MAŽMENINĖS PREKYBOS DEGALAIS RINKOJE

2013 11 08

Lapkričio 6 d. Konkurencijos taryba išsiuntė Konkurencijos įstatymo pažeidimu įtariamai bendrovei UAB „Lukoil Baltija“ pranešimą apie tyrimo išvadas. Tyrimą atlikusių tyrėjų preliminariu vertinimu, UAB „Lukoil Baltija“ įgijo 16 degalinių kontrolę, nepranešusi apie tai Konkurencijai tarybai ir negavusi leidimo koncentracijoms.

Bendrovei išsiųstame pranešime reiškiami įtarimai dėl UAB „Lukoil Baltija“ sudarytos sutarties, kurios pagrindu ji įgijo teisę eksploatuoti kitai bendrovei nuosavybės teise priklausančias degalines, dėl ko, tyrėjų vertinimu, UAB „Lukoil Baltija“ įgijo šių degalinių kontrolę, ir toks veiksmas yra laikytinas koncentracija. UAB „Lukoil Baltija“, prieš įgyvendindama minėtas koncentracijas, Konkurencijos tarybai apie tai nepranešė ir leidimo šioms koncentracijoms įgyvendinti negavo.

Konkurencijos taryba pažymi, jog koncentracijų vykdymo priežiūra yra atliekama, siekiant stebėti rinkos struktūrų pokyčius ir neleisti įvykti tokiems įmonių susijungimams ar kitokiems koncentracijos veiksmams, dėl kurių įmonės taptų dominuojančiomis ar sustiprintų savo dominavimą atitinkamose rinkose, ar kitaip būtų itin apribota konkurencija. Siekiant, kad koncentracijos priežiūra būtų veiksmingai įgyvendinta, visi koncentracijoje dalyvaujantys ar kontrolę įgyjantys asmenys turi laikytis Konkurencijos įstatyme įtvirtintos pareigos apie ketinamą įgyvendinti koncentraciją pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti jos leidimą iki tokios koncentracijos įgyvendinimo. Koncentracijos įgyvendinimas, neturint Konkurencijos tarybos leidimo, yra pavojingas Konkurencijos įstatymo pažeidimas, nepriklausomai nuo to, ar dėl koncentracijos įgyvendinimo buvo apribota konkurencija.

Pastaba

Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės, viena įmonė arba fizinis asmuo jau turintys vienos įmonės kontrolę ir taip įgyja kitos kontrolę. Kadangi dėl šių pokyčių rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.

Tai, kad Konkurencijos taryba apie tyrimo išvadas informavo įstatymo pažeidimu įtariamą asmenį, dar nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas. Gavę pranešimą, pažeidimu įtariami ūkio subjektai įgyja galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per posėdį, kuriame yra išklausomos tyrimo bylos šalys. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, atsižvelgia į visus paaiškinimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams