Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA BAIGĖ TYRIMĄ DĖL GALIMAI DRAUDŽIAMO ALUDARIŲ SUSITARIMO

2013 12 23

Konkurencijos taryba baigė tyrimą dėl galimai draudžiamo Lietuvos aludarių gildijos narių susitarimo. Preliminariu tyrėjų vertinimu, Lietuvos aludarių gildija ir jos nariai, sudarydami susitarimą dėl tam tikro stiprumo alaus gamybos ribojimo, pažeidė konkurencijos teisės reikalavimus.

Tyrimo metu buvo nagrinėjamos visos su įtariamu pažeidimu susijusios aplinkybės. Tyrimo metu nustatyti faktai leidžia teigti, kad ne vien rūpestis visuomenės sveikata lėmė aludarių susitarimą.

Konkurencijos taryba atlikdama tyrimą taip pat įvertino tiriamų subjektų pateiktus paaiškinimus, kad susitarimas negaminti stipraus alaus, buvo derintas su Konkurencijos taryba. Konkurencijos tarybos tyrėjai atidžiai peržiūrėjo susirašinėjimą su ūkio subjektais ir nustatė, kad 2008 m. aludarių asociacijai buvo pateikta tarybos nuomonė dėl ketinamo priimti sprendimo riboti tam tikro stiprumo alaus gamybą. Rašte dėl aludarių garbės kodekso buvo nurodyta, kad Konkurencijos taryba pastabų neturi.

Atsižvelgiant į tai, kad gavę tokį Konkurencijos tarybos raštą ūkio subjektai galėjo turėti pagrįstų lūkesčių dėl savo veiksmų teisėtumo, pranešime apie tyrimo išvadas siūloma netaikyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme numatytos sankcijos – piniginės baudos.

Šiuo metu Konkurencijos taryba, remdamasi Europos Komisijos bei kitų valstybių narių praktika, panašaus pobūdžio konsultacijų ir nuomonės ūkio subjektams neteikia - norint įvertinti, ar ketinamas priimti ūkio subjektų sprendimas atitinka konkurencijos teisės reikalavimus, reikia atlikti išsamią visų reikšmingų aplinkybių analizę. Tokią analizę privalo atlikti patys ūkio subjektai, kuriems yra geriausiai žinomos visos su ketinamu priimti sprendimu susijusios aplinkybės.

Tiesa, Konkurencijos taryba yra parengusi patarimus įvairių asociacijų nariams, kuriuose išsamiai paaiškina, kaip nepažeisti konkurencijos teisės normų. Ši informacija yra skelbiama Konkurencijos tarybos tinklalapyje: čia.

Pastaba:

Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas. Gavę pranešimą, pažeidimu įtariami ūkio subjektai įgyja galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per Konkurencijos tarybos posėdį, kuriame išklausomos visos bylos šalys. Atlikto tyrimo išvados nevaržo Konkurencijos tarybos, kaip kolegialaus sprendimų priėmimo organo, priimant galutinį sprendimą atsižvelgti į visus pateiktus paaiškinimus.

Atstovė viešiesiems ryšiams