BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

KONKURENCIJOS TARYBA BAIGĖ TYRIMĄ DĖL GALIMAI UAB „LUKOIL BALTIJA“ BE INSTITUCIJOS LEIDIMO ĮGYVENDINTOS KONCENTRACIJOS MAŽMENINĖS PREKYBOS DEGALAIS RINKOJE

2013 02 07

Konkurencijos taryba išsiuntė Konkurencijos įstatymo pažeidimu įtariamai bendrovei UAB „Lukoil Baltija“ pranešimą apie tyrimo išvadas. Tyrimą atlikusių tyrėjų preliminariu vertinimu, UAB „Lukoil Baltija“ įgijo tam tikrų Kauno ir Klaipėdos miestuose esančių degalinių kontrolę, nepranešusi apie tai Konkurencijai tarybai ir negavusi leidimo, ir taip pažeidė koncentracijos priežiūros teisės normas.

Išsiųstame pranešime reiškiami įtarimai dėl UAB „Lukoil Baltija“ sudarytos sutarties, kurios pagrindu ji įgijo teisę eksploatuoti kitai bendrovei nuosavybės teise priklausančias degalines, dėl ko, tyrėjų vertinimu, UAB „Lukoil Baltija“ įgijo šių degalinių kontrolę, ir toks veiksmas laikytinas koncentracija. UAB „Lukoil Baltija“, prieš įgyvendindama minėtą koncentraciją, Konkurencijos tarybai apie tai nepranešė ir leidimo šiai koncentracijai įgyvendinti negavo.

Išsiųsdama pranešimą, Konkurencijos taryba informuoja įstatymo pažeidimu įtariamą asmenį apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Be to, tyrimo išvados nevaržo Konkurencijos tarybos, kuri galutinį sprendimą priims baigusi visas, su tyrimu susijusias, procedūras. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas. Gavę pranešimą, pažeidimu įtariami ūkio subjektai įgyja galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per Konkurencijos tarybos bylos nagrinėjimo posėdį. Konkurencijos taryba, priimdama galutinį sprendimą, atsižvelgia į visus paaiškinimus.

Konkurencijos taryba pažymi, jog koncentracijų vykdymo priežiūra yra atliekama, siekiant stebėti rinkos struktūrų pokyčius ir neleisti įvykti tokiems įmonių susijungimams ar kitokiems koncentracijos veiksmams, dėl kurių įmonės taptų dominuojančiomis ar sustiprintų savo dominavimą atitinkamose rinkose, ar kitaip būtų itin apribota konkurencija. Siekiant, kad koncentracijos priežiūra būtų veiksmingai įgyvendinta, visi koncentracijoje dalyvaujantys ar kontrolę įgyjantys asmenys turi laikytis Konkurencijos įstatyme įtvirtintos pareigos apie ketinamą įgyvendinti koncentraciją pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti jos leidimą iki tokios koncentracijos įgyvendinimo. Koncentracijos įgyvendinimas, neturint Konkurencijos tarybos leidimo, yra pavojingas Konkurencijos įstatymo pažeidimas, nepriklausomai nuo to, ar dėl koncentracijos įgyvendinimo buvo apribota konkurencija.

Konkurencijos taryba tyrimą dėl galimų koncentracijos vykdymo reikalavimų pažeidimo mažmeninės prekybos degalais rinkoje atliko ir UAB „Luktarna“ atžvilgiu. Šiai bendrovei taip pat išsiųstos tyrimo išvados, tačiau jos atžvilgiu tyrėjai pažeidimų nenustatė.

Pastaba

Koncentracijos – tai atvejai, kuomet jungiasi įmonės arba viena įmonė ar fizinis asmuo jau turintys vienos įmonės kontrolę, įgyja kitos kontrolę. Kadangi dėl šių pokyčių rinkoje gali būti itin apribota veiksminga konkurencija, kontrolę įgyjantys asmenys ar besijungiančios įmonės, kurių apyvartos viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas, koncentracijos įgyvendinimui privalo gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Konkurencijos taryba leidžia vykdyti tik tas koncentracijas, dėl kurių reikšmingai nepablogėtų konkurencijos sąlygos.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams
Atnaujinta: 2016 02 05