Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


KONKURENCIJOS TARYBA BAIGĖ TYRIMĄ DĖL GALIMO DRAUDŽIAMO SUSITARIMO TARP UAB „MILSA“ IR UAB „TORITA“ DALYVAUJANT GRANITINĖS SKALDOS VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE

2013 09 06

Konkurencijos taryba išsiuntė Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimu įtariamoms bendrovėms UAB „Milsa“ ir UAB „Torita“ bei pareiškėjui AB „Lietuvos geležinkeliai“, kurio iniciatyva buvo pradėtas tyrimas, pranešimą apie baigto tyrimo išvadas. Preliminariu tyrimą atlikusių tyrėjų vertinimu, UAB „Milsa“ ir UAB „Torita“ sudarė draudžiamus susitarimus dėl dalyvavimo AB „Lietuvos geležinkeliai“ 2011 ir 2012 metais organizuotuose granitinės skaldos geležinkelio balastui pirkimo atviruose konkursuose.

Išsiųsdami pranešimą, Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai informuoja įstatymo pažeidimu įtariamus asmenis apie tyrimo išvadas, tačiau tyrimo išvadų išsiuntimas nereiškia, kad įstatymo pažeidimas jau yra nustatytas. Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas. Gavę pranešimą, pažeidimu įtariami ūkio subjektai įgyja galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per Konkurencijos tarybos posėdį, kuriame išklausomos visos bylos šalys. Atlikto tyrimo išvados nevaržo Konkurencijos tarybos, kaip kolegialaus sprendimų priėmimo organo, priimant galutinį sprendimą atsižvelgti į visus pateiktus paaiškinimus.

Jeigu Konkurencijos taryba nustato, kad pažeidimo įrodymai yra pakankami, ji gali pareikalauti pažeidimą nutraukti ir paskirti baudą iki 10 procentų bendrųjų metinių ūkio subjekto pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

 

Komunikacijos skyrius

Atstovė viešiesiems ryšiams