Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

KONKURENCIJOS TARYBA BAIGĖ TYRIMĄ DĖL GALIMO KONKURENCIJOS RIBOJIMO PINIGŲ TVARKYMO BEI INKASAVIMO PASLAUGŲ RINKOSE

2012 07 10

Konkurencijos taryba išsiuntė pranešimą apie tyrimo išvadas AB DNB bankui, EUROCASH1, UAB, UAB „First Data Lietuva“, UAB „G4S Lietuva“, AB SEB bankui ir „Swedbank“, AB. Pranešimą rengusių tyrėjų preliminariu vertinimu, AB DNB banko, UAB „G4S Lietuva“, AB SEB banko ir „Swedbank“, AB veiksmai galimai ribojo konkurenciją pinigų tvarkymo bei inkasavimo paslaugų rinkose. Pranešimo išsiuntimas nereiškia, kad jau yra nustatyta, jog minėtos bendrovės padarė pažeidimą, o tyrimo išvados nevaržo Konkurencijos tarybos, kuri priims galutinį nutarimą baigusi visas su šiuo tyrimu susijusias procedūras.

Pranešime apie tyrimo išvadas reiškiami prieštaravimai dėl UAB „G4S Lietuva“ kartu su AB DNB banku, AB SEB banku ir „Swedbank“, AB sudarytų susitarimų, įpareigojančių šiuos bankus visas pinigų tvarkymo paslaugas ar didžiąją šių paslaugų dalį pirkti iš UAB „G4S Lietuva“, dėl ko, tyrėjų vertinimu, kitų pinigų tvarkymo paslaugų teikėjų galimybės konkuruoti buvo reikšmingai apribotos. Be to, atsižvelgiant į tai, kad pinigų tvarkymo paslaugos yra susijusios su inkasavimo paslaugomis, kurias perka bankų klientai, dėl tokių tarp minimų bankų ir UAB „G4S Lietuva“ sudarytų susitarimų šių bankų klientai inkasavimo paslaugas galėjo pirkti iš vienos tokias paslaugas teikiančios saugos tarnybos, t. y. UAB „G4S Lietuva“, kas, tyrėjų nuomone, galimai ribojo konkurenciją ir teikiant inkasavimo paslaugas.

Pranešimas apie tyrimo išvadas yra dokumentas, kurį, baigę tyrimą, parengia Konkurencijos tarybos įgalioti pareigūnai ir siunčia tyrimu suinteresuotiems asmenims. Šis dokumentas nėra viešai skelbiamas. Gavę pranešimą, pažeidimu įtariami ūkio subjektai įgyja galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga bei raštu pateikti savo paaiškinimus. Paaiškinimai taip pat gali būti teikiami žodžiu per Konkurencijos tarybos posėdį. Į visus paaiškinimus Konkurencijos taryba atsižvelgia priimdama galutinį nutarimą.

Jeigu Konkurencijos taryba nustato, jog yra pakankami pažeidimo įrodymai, ji gali pareikalauti pažeidimą nutraukti ir paskirti baudą iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

Atstovė viešiesiems ryšiams